30 سپتامبر 2023 - 19:21

موزه ها کارت عزا و عروسی توزیع می کنند؟

27 ژوئیه 2020 - 12:00 dsfr.ir/7b7ei

موزه گردی

«به جای این که موزه ها مردم را به خانه نشینی و فاصله گذاری اجتماعی ترغیب کنند، ضد فاصله گذاری اجتماعی رفتار می کنند و با اعلامِ فعالیت هایشان گویا در حالِ پخش کارت دعوت برای حضور در مراسم عروسی یا عزا هستند.»

در نخستین هشدارها برای تعطیلی فضاهای پُر تجمع، موزه ها آخرین فضاهای فرهنگی تاریخی بودند که تعطیل شدند، فضاهایی که در ماه آخر سال گذشته کمترین درصد بازدید کنندگان را به خود دیدند، هر چند تعطیلی این فضاها چیزی حدود دو ماه طول کشید و روز بعد از عید فطر در اوایل خرداد ماه بار دیگر درهای خود را به روی مردم و گردشگرانی که هنوز تمایل چندانی به حضور در فضاهای سربسته و پر تجمع نداشتند، باز کرد و در این میان پروتکل هایی به موزه ها اعلام شدند تا بر آن اساس از بازدیدکنندگان خود استقبال کنند.

اما بعد از گذشت حدود یک ماه، تشدید دوباره ی این ویروس در سطح مردم به واسطه ی همان آزادی دوباره ی حضور مردم در فضاهای پرتجمع به خصوص موزه ها که یکی از فضاهای پرخطر اعلام شده بودند، بخش زیادی از فعالیت های فرهنگی بار دیگر تعطیل شدند و موزه های تهران نیز در این لیست قرار گرفتند، آن هم فقط برای یک هفته و چند روزی است که بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرده اند، اما در این میان برخی نکات از زیر ذره بین فعالانِ موزه ای پنهان نماند.

درست در دوم مرداد و روزی که اعلامِ بازگشایی دوباره ی موزه ها آن هم برای دومین بار از سوی محمدرضا کارگر – مدیر اداره کل موزه ها – اعلام شد، وی که در رسانه ی ملی صحبت می کرد، به این نکته اشاره کرد؛ «ما اعتقاد داریم بخشی از موزه های ما با رعایت پروتکل های بهداشتی به راحتی می توانند ادامه فعالیت داشته باشند، شاید در این شرایطی که بسیاری از مراکز فرهنگی تعطیل هستند، موزه بتواند این شرایط را قدری تعدیل کند.»

این حرف معنای متفاوتی می تواند برای هر شنونده داشته باشد، در حالی که مسوولان ستاد کرونا همه تلاش خود را برای کاهش درصد انتقال این ویروس انجام می دهند، متولیان یک نهاد فرهنگی شانسِ ادامه ی فعالیت موزه ها را جایگزینی برای دیگر اقدامات فرهنگی تعطیل شده در کشور می دانند!

رییس موزه ملی ملک؛ از دیگر چالش های موزه ای را در نگاه و صحبت برخی متولیان موزه ای می داند که فعالیت موزه ها در شرایط کرونا را مکانی برای برطرف کردن زمان بیکاری مردم می دانند.

او باز کردن و فعالیتِ زیاد موزه ها و ترغیب مردم به رفتن به این فضاها که عموما سربسته هستند را به پخش کارت دعوت برای حضور در مراسم عروسی و عزا تشبیه می کند و ادامه می دهد: در حالی که تلاش می شود مراسم ها و تجمعات فرهنگی و جشن و عزا تعطیل شوند و به اجرایی شدنِ شکستِ زنجیره انسانی فکر می کنیم، موزه ها عملکردی متفاوت از خود بروز می دهند. در واقع با وجود بمباران اطلاعاتی درباره ی کوید - ۱۹؛ که بر لزوم قطع زنجیره ی انسانی تاکید شده، متولیان موزه ها شیوه های تجمع و ضد سلامت است و شیوع این بیماری را درخواست می کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1