8 اکتبر 2021 - 07:59

شروع مستند سازی آثار مکتوب تخت جمشید و نقش رستم

23 ژوئیه 2020 - 12:00 dsfr.ir/dg5f5

تخت جمشید

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، از شروع مستندسازی آثار مکتوب تخت جمشید و نقش رستم به عنوان ۲ اثر بسیار ارزشمند تاریخی جهان، خبر داد.

حمید فدایی ۲ مرداد به خبرنگاران گفت: تخت جمشید، نقش رستم و محوطه های اطراف آن از مهم ترین مناطق متعلق به دوران هخامنشی (همچنین پیشاهخامنشی و پسا هخامنشی) به شمار می آیند که اهمیت این مناطق، تنها محدود به وجود آثار باستانی از قبیل کاخ ها، سازه ها و آرامگاه ها نمی شود، بلکه این مناطق از نقطه نظر مطالعات کتیبه شناسی و زبان شناسی نیز منحصر بفرد است.

یکی از ویژگی های این مناطق، بهره بردن از دهه ها کاوش باستان شناختی است که باعث شده بخش عمده ای از کشفیات مرتبط با کتیبه شناسی در این محوطه ها انجام شود و به همراه اطلاعات باستان شناختی ارزشمند به پژوهشگران این امکان را می دهد تا با شواهد بیشتر به پژوهش در این حوزه بپردازند.

مدیر داخلی و کارشناس زبان شناسی تاریخی مجموعه جهانی تخت جمشید نیز در این خصوص گفت: یکی از اولویت های کاری و پژوهشی در این محوطه ها در کنار مطالعات باستان شناسی، حفاظتی و مرمتی، کار مداوم بر روی مواد نوشتاری مرتبط با دوران هخامنشی و پسا هخامنشی تا اسلامی و معاصر است.

محمدجواد اولادحسین، افزود: با اینکه از نخستین مراحل پژوهش های مرتبط با تخت جمشید و نقش رستم، این آثار مکتوب، در کانون توجهات پژوهشگران قرار داشته و آثار بسیاری در این رابطه منتشر شده است، با این حال با توجه به ادامه پروژه های کاوش و مرمت و همچنین پیشرفت علوم مرتبط با کتیبه شناسی و زبان شناسی، لازم است که در بازه های زمانی منظم، شواهد مکتوب در این محوطه ها بازبینی شوند و در صورت نیاز به شکل کلی و جزئی مورد پژوهش دقیق قرار گیرند.

این کارشناس زبان شناسی تاریخی، اضافه کرد: در همین راستا از مهمترین پروژه های در دست پیگیری و اجرا در مجموعه میراث جهانی تخت جمشید پروژۀ جامع مستند سازی از تمامی آثار مکتوب موجود در تخت جمشید و نقش رستم (از هخامنشی تا دوران معاصر) خواهد بود و در ادامه مسئلۀ پیوند کتیبه شناسی با حوزه مرمت و باستان شناسی و حتی گردشگری در این محوطه ها پیگیری خواهد شد.

اولاد حسین، به دیگر برنامه های آتی این پایگاه اشاره و اضافه کرد: از دیگر برنامه های مصوب مجموعه تهیه بروشور راهنمای دو زبانه از کتیبه های واقع در صفه تخت جمشید برای گردشگران داخلی و خارجی است.

برنامه مصوب دیگر جانمایی کتیبه های یافت شده در آپادانا و خزانه تخت جمشید و همچنین الواح مکشوفه از باروی تخت جمشید و تهیه تابلوهای راهنمای مرتبط با این اکتشافات، جهت نصب و معرفی این اماکن به گردشگران است که این اقدام در نوع خود بی سابقه است.

اولادحسین گفت: با برنامه زمانبندی از پیش تنظیم شده مرحله مقدماتی جمع آوری و تدوین داده های لازم برای اجرای این طرح جامع آغاز شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1