19 ژوئیه 2021 - 19:16

بهسازی حفاظ شیشه ای پیرامون آرامگاه کوروش

7 ژوئیه 2020 - 11:00 dsfr.ir/ex1ut

آرامگاه کوروش

مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از بهسازی حفاظ شیشه ای آرامگاه کوروش در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد خبر داد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، افشین ابراهیمی 16 تیر ماه 1399 با اشاره به طرح به سازی حفاظ شیشه ای پیرامون آرامگاه کوروش اظهار کرد: «با گذشت یک دهه از اجرای حفاظ شیشه ای در اطراف آرامگاه کوروش در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد، این سازه علیرغم برخورداری از پاره ای ویژگی های فنی مطلوب و رعایت معیارهای همسو و متناسب با ارزش های اثر، لیکن به سبب فرسودگی شدید و تغییر شکل پایه چوبی نگهدارنده و همچنین لغزنده بودن آن بر سطح شنی صفه آرامگاه که جدا شدن مداوم قطعات و شکستن پی درپی جداره های شیشه ای را به دنبال داشته، چاره ای جز تعویض مصالح و بازنگری در روند ساخت حفاظ باقی نگذاشته است.»

او گفت: «به همین خاطر طرح بهسازی حفاظ شیشه ای آرامگاه با هدف برطرف کردن ضعف های موجود، عملکرد حفاظتی بهتر و آراستگی بیشتر، اخیرا به اجرا گذاشته شده است.»

ابراهیمی افزود: «هم زمان با این عملیات، مرز حفاظ تا آرامگاه از هر چهار طرف، دو متر به عقب کشیده می شود و اینگونه، محیط گسترده تری حدود 1/5 برابر وسعت فعلی، در اطراف آرامگاه به وجود خواهد آمد و به وسعت محیط اطراف آرامگاه افزوده خواهد شد.»

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1