3 سپتامبر 2021 - 12:00

جزییات برگزاری آزمون جامع گردشگری اعلام شد

6 ژوئیه 2020 - 10:00 dsfr.ir/1n5sg

برگزاری آزمون جامع گردشگری

مدیرکل آموزش و مطالعات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری که به دلیل بحران کرونا به تعویق افتاده بود، با افزوده شدن سه رشته جدید در ماه آینده (مردادماه) برگزار می شود و بیش از ۶ هزار داوطلب در آن به رقابت خواهند پرداخت.

زاهد شفیعی گفت: آزمون جامع هماهنگ (سراسری) دوره های کوتاه مدت گردشگری مورخ ۹۸/۱۲/۱۶ که به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده بود، در روز جمعه مورخ ۹۹/۵/۲۴ در سطح ۳۰ استان و منطقه آزاد کیش برگزار می شود. 

در این آزمون ۶۴۱۱ داوطلب در هفت دوره «مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی»، «راهنمایان ایرانگردی جهانگردی»، «راهنمایان طبیعت گردی»، «راهنمایان زمین گردشگری» و نیز سه دوره جدید «مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری»، «کارشناس ارزیاب طرح تطبیق» و «مدیر فنی طرح تطبیق» به صورت مجزا و در ساعات تعیین شده به سنجش اطلاعات و آموخته ها در طول دوره خود خواهند پرداخت.

در این میان بیشترین آمار شرکت کنندگان به ترتیب مربوط به دوره «راهنمایان فرهنگی» با تعداد ۲۹۵۰ نفر، «مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی» ۱۹۴۴ نفر، «راهنمایان طبیعت گردی» ۹۰۸ نفر و «راهنمایان زمین گردشگری» ۴۰ نفر، «مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری» ۳۸۰ نفر، «کارشناس ارزیاب طرح تطبیق» ۱۶۳ نفر و «مدیر فنی طرح تطبیق» ۲۶ نفر است.

شفیعی افزود: کماکان استان تهران با بیشترین متقاضی به تعداد ۱۵۶۱ نفر و استان های خراسان رضوی ۵۶۱ نفر، فارس ۴۴۵ نفر و اصفهان ۴۱۷ نفر در صدر جدول آمار شرکت گنندکان قرار گرفتند.

او همچنین در تشریح چگونگی ثبت نام در این آزمون گفت: سامانه آزمون جامع به آدرس edutourism.ichto.ir از تاریخ ۹۹/۴/۲۱ تا ۹۹/۴/۲۸ به منظور انجام فرایند تکمیلی ثبت نام فراگیران در آزمون به مدت یک هفته در دسترس متقاضیان خواهد بود و نتایج مربوط به آزمون فوق روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۶/۱۹ در سامانه مذکور قابل بهره برداری است.

آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری مهم ترین محک و سنجش آموخته ها و مهارت های فراگیران این دوره ها است که سالانه در دو مقطع زمانی به همت دفتر مطالعات آموزش گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1