22 نوامبر 2020 - 15:05
مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری:

سامانه آموزش مجازی گردشگری راه اندازی شد

30 ژوئن 2020 - 14:20 dsfr.ir/na3zf

سامانه آموزش مجازی گردشگری

مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری از راه اندازی سامانه یکپارچه آموزش مجازی گردشگری خبر داد.

به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، زاهد شفیعی گفت: با توجه به تاکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر تمرکز بر آموزش های مجازی در شرایط شیوع ویروس کرونا، راه اندازی سامانه یکپارچه آموزش مجازی در دستور کار این معاونت قرار گرفت تا به واسطه آن بستری مجازی و مطمئن برای کلیه فراگیران از سراسر کشور و نیز اساتید و موسسات آموزشی گردشگری فراهم شود. از این رو هم اکنون دوره های کوتاه مدت گردشگری از جمله راهنمایان تور فرهنگی، طبیعت گردی، زمین ـ گردشگری و مدیریت فنی بند «ب» به صورت مجازی برای هموطنان سراسر کشور مهیا شده است. 

او با بیان اینکه آموزش مقوله ای تعطیل نشدنی، مستمر و پویاست و ضرورت دارد در تمام شرایط حفظ و برقرار باشد، افزود: آموزش گردشگری از این امر مستثنی نیست و نیروی انسانی شاغل در این صنعت نیازمند به همگام سازی و بازنگری مهارت ها وآموخته های خود حتی در شرایط غیرعادی وحادی مانند شیوع کرونا است.

در این راستا در دفتر مطالعات آموزش گردشگری تلاش شد تا بحران موجود به فرصتی برای توسعه آموزش گردشگری تبدیل شود و با استفاده مغتنم از فرصت به دست آمده، فرایند آموزش گردشگری را توسعه یابد و در ایامی که فعالان گردشگری به علت مشکلات پیش آمده و منع سفر عملا امکانی برای فعالیت گسترده نداشتند، چارچوبی قابل قبول و راهگشا برای آموزش علاقمندان صنعت گردشگری از یک سو و فعالان این صنعت از سوی دیگر فراهم آید.

بر این اساس برنامه ریزی لازم به عمل آمد تا دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری به صورت مجازی و در قالب یک پلتفرم واحد برگزار شود و در کنار ادامه امر راهبردی آموزش، نظارت کامل و جامعی بر فرایند آموزش در موسسات آموزش گردشگری تحت پوشش انجام شود.

خوشبختانه بستر یاد شده در اولین ماه فعالیت، موفقیت قابل توجهی را کسب کرد و در پایان هفته اول تیر ماه در حالی که تنها کمی بیش از یک ماه از فعالیت سامانه می گذرد، ۹۴ کلاس آموزش مجازی (دوره های کوتاه مدت گردشگری و توانمندسازی) در ۲۲ استان و توسط ۳۶ موسسۀ آموزشی برگزار شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1