27 سپتامبر 2021 - 13:04

سوزاندن یک اثر ۳۰۰ ساله توسط افراد ناشناس

27 ژوئن 2020 - 10:10 dsfr.ir/9j7qw

سوزاندن یک اثر ۳۰۰ ساله توسط افراد ناشناس
mehrnews.com
آتشسوزی خانه مرعشی ها

یک دوستدار میراث فرهنگی از سوزاندنِ درب تاریخی یکی از خانه های مرعشی در محله در عباس شوشتر خبر داد.

وی گفت: جمعه ششم تیرماه درب خانه مرعشی ها که نزدیک به سه قرن قدمت دارد به دلایل نامشخص توسط افراد ناشناس سوزانده شد. این خانه متعلق به خانواده مرعشی در محله در عباس شوشتر است که در این محله ابنیه های دیگری نیز که قدمت تاریخی دارند، وجود دارد.

منابع رسمی در شوشتر تأکید کردند که چنین تخریب هایی در شوشتر مسبوق به سابقه است به طوری که اخیراً نیز میلِ کلاه فرنگی، دیوارها و نرده های جان پناهش چندین بار توسط افراد ناشناس تخریب شدند.

این خانه و حتی دیگر خانه های این محله هنوز به ثبت ملی نرسیدند، لازم است؛ میراث فرهنگی استان هرچه سریع تر ضمن متقاعد کردنِ مالکِ این خانه و دیگر خانه های تاریخی نسبت به ثبت ملیِ خانه مرعشی ها در محله در عباس اقدامات لازم را اتخاذ کند.

خانه معین التجار در شوشتر نیز نیاز به توجه ویژه دارد البته میراث فرهنگی شوشتر در زمینه مرمت این بناها اقداماتی انجام داده است که نیاز به حمایت بیشتری دارد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1