27 سپتامبر 2021 - 13:34

بی مهری به طاق بستان

23 ژوئن 2020 - 14:10 dsfr.ir/q388v

بی مهری به طاق بستان
rasekhoon.net
طاق بستان

طاق بستان، تاریخی مصور در دل کوه شامل یک سنگ نگاره و دو طاق سنگی و چند سنگ نبشته متعلق به دوره ساسانیان در دل کوهی در شمال غربی شهر کرمانشاه است که این روزها حال و روز خوشی ندارد.

مرمت های نادرست، قطع درختانِ قدیمی محوطه و حالا شکافتن دل کوه در مجاورت طاق بستان برای ایجاد تله کابین و حتی از بین رفتن تدریجی پهنه ی زرد حریم طاق بستان که جهانی شدن اش را هم زیر سوال می برد، هر روز به حال ناخوش این محوطه دامن می زند.

هر چند طرحِ اولیه نصبِ تله کابین بر فراز طاق بستان در طول سال های گذشته به تصویب رسیده و حتی امضای برخی از اعضای شورای فنی سازمان وقت میراث فرهنگی نیز روی صورتجلسه ی آن حک شده است، اما با باز شدن تدریجیِ داستانِ آن چه که قرار است به مرور این وسیله ی درآمدزای سرگرم کننده برای طاق بستان به ارمغان ببرد، در نخستین به اما و گارهای ثبت جهانی اش طعنه می زند و به مرور این محوطه ی تاریخی را با آسیب های زیادی روبه رو می کند. و حالا از یک سو متولیان شهری استان در حال پینه دوزی تکه های ناهمخوان در این محوطه تاریخی اند تا تکه ی آخر طاق بستان را زشت تر بر تن آن بدوزند و از سوی دیگر گویا مسوولان شهری کرمانشاه قصد دارند طاق بستان را با وصله پینه های جدیدش به یونسکو بفرستند!

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1