28 سپتامبر 2021 - 08:55

معرفی آثار تاریخی خراسان شمالی به 7 زبان مختلف

23 ژوئن 2020 - 11:00 dsfr.ir/9d1i8

آثار تاریخی خراسان شمالی

معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی گفت: «آثار و بناهای تاریخی استان از طریق ویدئوکلیپ به هفت زبان مختلف معرفی می شوند.»

علی مستوفیان روز دوشنبه دوم تیرماه 99 عنوان کرد: «این ویدئوها که آخرین وضعیت بناها و آثار تاریخی استان را معرفی می کنند، به زبان های عربی، انگلیسی و... تولید شده است.»

او افزود: «بنای چهارطاقی تیموری، اسپاخو، ارگ بلقیس، آئینه خانه مفخم، روستای اسطرخی و... از جمله آثاری هستند که از طریق ویدئوکلیپ معرفی می شوند.»

معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی با اشاره به برنامه ریزی برای شناخت و معرفی ارزش های هنری، تاریخی و فرهنگی در محوطه و بناهای تاریخی عنوان کرد: «یکی از این ظرفیت ها، تهیه فیلم مستند و ویدئوکلیپ است.»

او افزود: «655 اثر از استان خراسان شمالی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که این تعداد آثار، شامل 511 اثر تاریخی، 49 اثر طبیعی و 75 اثر ناملموس و 20 اثر منقول است.»

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1