15 ژوئن 2024 - 19:04

دو دلیل برای انتقال فرش دستباف ایرانی از زمین به دیوار خانه ها

11 ژوئن 2020 - 10:00 dsfr.ir/ro3jg

دو دلیل برای انتقال فرش دستباف ایرانی از زمین به دیوار خانه ها
etemaadonline.ir
فرش دستباف

رئیس گروه هنرهای سنتی وصنایع دستی فرهنگستان هنر گفت: دو دلیل اقتصادی و توجه زیاد به فرش دستباف ایرانی موجب شده تا این فرش به جای اینکه در ابعاد بزرگ روی زمین پهن باشد به روی دیوار منتقل شود.

حسن بلخاری رئیس گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی فرهنگستان هنر درباره اینکه چرا فرش دستباف ایرانی به جای زمین به روی دیوار رفته و خانواده های ایرانی کمتر به خرید فرش دستباف رغبت پیدا کرده اند به خبرنگار مهر گفت: دو دلیل را می توانم داشته باشم یک دلیل خوشبینانه و دیگری دلیل اقتصادی است.

گرانی سبب شده فرش دستباف کوچک تر شده و از ۱۲ متری به فرش یک متری تبدیل شود. چون به صرفه تر و ارزان تر است گرچه در تقابل جدی با نظام سنتی حضور فرش در فرهنگ ما دارد چون همیشه فرش ایرانی گسترانیده بوده و فضای بهشت را تداعی می کرده است.

وی افزود: از لحاظ معنایی و خوشبینانه بنا را بر این قرار می دهم که انسان ایرانی تصمیم می گیرد که چنین عظمتی را به جای اینکه زیر پای خودش قرار دهد بالای سرش بگذارد این نگاه خوشبینانه است و البته همچنین نیز هست. وقتی فرش را به دیوار منتقل می کنیم نگاه دیگری به آن داریم. امیدوارم اینچنین باشد اما مسئله اقتصادی مسئله مهم دیگری است که امیدوارم دولت و کشورمان فکری کنند و جایگاه مهم و عظیمی که فرش دستباف داشته به جایگاه اصلی خودش برگردد.

1