30 اکتبر 2020 - 17:45

برای نجات گردشگری بعد از کرونا باید چه کرد؟

15 مارس 2020 - 15:00 dsfr.ir/h6484

صنعت گردشگری

یزد مسئول کمیته گردشگری در دسترس یزد با بیان این که کرونا صنعت بودن گردشگری را به باور عده ای در کشور رساند، ساخت انیمیشن و تهیه وب سایت جامع گردشگری را در این دوران به اهل فن گردشگری پیشنهاد کرد.

«رحیمه گنجی زاده» با اشاره به این که کرونا عامل مهمی در شناخته شدن هر چه بیشتر صنعت گردشگری بود، گفت: تنها اتفاق خوبی که در بحران کرونا برای صنعت گردشگری افتاد این بود که عده ای به این باور رسیدند که گردشگری یک صنعت در کشور با تعداد زیادی ذی نفع است که اکنون همه این شاغلان درگیر مسئله کرونا و بیکاری شده اند.

وی با بیان این که کرونا بحرانی گذراست، استفاده از فرصت کنونی را برای فعالان این صنعت ضروری خواند و گفت: نباید این فرصت از دست برود و این ایام بیکاری فرصت مغتنمی برای ساخت انیمیشن و معرفی میراث دیار کویری و تاریخی یزد است و تمام اهل فن می توانند از این فرصت بهره برداری کنند.

مسئول کمیته گردشگری در دسترس یزد، تهیه یک وب سایت جامع گردشگری را در این فرصت بیکاری پیشنهاد کرد و گفت: تولید محتوای کاملاً مجازی بدون نیاز به خروج از منزل و در معرض ریسک قرار گرفتن، اقدامی است که نه تنها می تواند به ارتقای صنعت گردشگری یزد در آینده کمک کند بلکه در شرایط کنونی و با توجه به ضرورت در خانه ماندن، اقدامی سرگرم کننده و موثر در خانه نشینی خواهد بود.

این فعال گردشگری جمع آوری و متمرکز کردن تمام محتوایی که در سال های گذشته و دوره های مختلف تهیه شده را از دیگر اقدامات موثر برای دوران کنونی برشمرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1