23 نوامبر 2022 - 06:38

درجه بندی 16 کارگاه صنایع دستی خراسان شمالی در سال 98

15 مارس 2020 - 09:00 dsfr.ir/xu48e

کارگاه صنایع دستی

سرپرست معاونت صنایع دستی خراسان شمالی با اشاره به سامان دهی و ارزیابی کارگاه های صنایع دستی با هدف شناسایی کارگاه های دارای استاندارد گفت: «در سال جاری 16 کارگاه صنایع دستی استان درجه بندی شد.»

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی، محمدرضا قهرمانیان روز شنبه 24 اسفندماه 98 اظهار کرد: «طرح درجه بندی کارگاه های صنایع دستی در سال جاری برای 16 کارگاه اجرا و شاخص های کیفی تولیدات صنایع دستی ارزیابی شد.»

او شناسایی کارگاه های فعال و موفق صنایع دستی در نقاط مختلف استان را از نتایج درجه بندی کارگاه ها برشمرد.

سرپرست معاونت صنایع دستی خراسان شمالی افزود: «از این طریق می توانیم کارگاه هایی را که تولیدات سطح بالایی دارند و نسبت به توسعه فعالیت خود نوآوری می کنند، شناسایی و در برنامه های بازرگانی، از آن ها حمایت کنیم.»

او عنوان کرد: «اجرای این برنامه باعث ترویج نوآوری در تولیدات صنایع دستی و بهبود طراحی و عرضه محصولات خواهد شد.»

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1