17 آوریل 2024 - 13:40

اسکان های نوروزی شهرداری و آموزش و پرورش شیراز تعطیل شد

11 مارس 2020 - 15:00 dsfr.ir/1a5o1

اسکان های نوروزی

نماینده مردم شیراز در مجلس ضمن تاکید به حفظ همبستگی ملی در مبارزه با ویروس کرونا گفت: برای عید به شیراز سفر نکنید. مردم باید توصیه های وزارت بهداشت را جدی بگیرند تا از این بحران عبور کنیم.

مسعود رضایی در مورد وضعیت شیوع بیماری کرونا در شهر شیراز گفت: خوشبختانه مردم شیراز قرنطینه خانگی را به خوبی رعایت کرده اند. معابر عمومی خلوت است. تنها مشکل موجود، کمبود اقلام بهداشتی برای مردم و بیمارستان ها است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس «کمبود امکانات بیمارستان ها» را مهم تلقی کرد و افزود: از مسئولان می خواهم به جد این موضوع را پیگیری کنند که احیانا تلفاتی پزشکی یا پرستاری نداشته باشیم.

وی در خصوص مسافرت های نوروزی گفت: از هم وطنان خواهش می کنم که در نوروز به شیراز سفر نکنند. محل های اسکان نوروزی شهرداری  و آموزش و پرورش در شیراز تعطیل اعلام شده است. همه این اقدامات برای پیشگیری و برای حفظ جان ملت ایران است. عبور و مرورها این روزها خوب است برای ایام عید به جد پیگیری خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس در پایان در خصوص ضرورت همبستگی ملی گفت: تنها چیزی که می تواند بحران ما را حل کند، همبستگی است زیرا کرونا دشمن آشکار نیست، پنهان است. می طلبد جامعه ما دشمن مشترک پنهانی برای خود تصور کرده و با ویروس مبارزه کند. مردم باید توصیه های وزارت بهداشت را جدی بگیرند تا از این بحران عبور کنیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1