7 اکتبر 2021 - 09:40

نخستین گردشگران فضایی سال آینده به ایستگاه فضایی می روند

10 مارس 2020 - 11:00 dsfr.ir/a425c

نخستین گردشگران فضایی سال آینده به ایستگاه فضایی می روند
sakhtafzarmag.com
ایستگاه فضایی

طرح ارسال گردشگر به فضا از سالها قبل کلید خورد و در نهایت این طرح تا سال اینده قابلیت اجرا پیدا می کند.

ناسا با طرح ارسال گردشگر به فضا از شرکت های خصوصی درخواست همکاری کرده بود و در نهایت شرکت اپیس ایکس با همکاری یک شرکت تازه تأسیس با نام «آکسیوم اسپیس» این طرح قابلیت اجرایی پیدا کرد.

ارسال گردشگر به فضا سال آینده با سه نفر آغاز می شود؛ یک فضانورد کارکشته هم این تیم گردشگری را رهبری می کند.

حرکت این گردشگران فضایی نیمه دوم سال 2021 به ایستگاه فضایی بین المللی (ISS)صورت می پذیرد.

طول سفر این گردشگران در فضا 8 روز خواهد بود تا تجربه زندگی در فضا را در خاطرات خود ثبت کنند؛ هزینه این سفر حدود 55 میلیون دلار خواهد بود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری تسنیم » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1