قدیمی ترین سازه چوبی جهان کشف شد

5 فوریه 2020 - 17:00 dsfr.ir/cr1vg

سازه باستانی

در گذشته، اغلب سازه ها و بناها با استفاده از چوب ساخته می شدند؛ این به آن معناست که بسیاری از این سازه ها در طول تاریخ از بین رفته اند. با این حال باستان شناسان موفق شده اند در « جمهوری چک» یک چاه چوبی کشف کنند که قدمت آن به عصر حجر می رسد.

به نقل از انشنت اوریجینز، به نظر می رسد این چاه قدیمی ترین سازه چوبی ساخت بشر باشد که تاکنون کشف شده است.

این سازه چوبی باستانی در منطقه ای در نزدیکی شهر «اوستروف» واقع در جمهوری چک و در جریان ساخت و ساز یک بزرگراه جدید کشف شده است.

کارشناسان موفق شدند این سازه باستانی را که شبیه به یک جعبه چوبی سالم است، از زیر خاک بیرون بکشند. این اثر ۸۰ سانتی متر عرض، ۸۰ سانتی متر طول و ۲۵ متر ارتفاع دارد.

این چاه توسط افرادی ساخته شده که به مهارت های پیشرفته ساخت چنین سازه ای واقف بوده اند و بررسی های اولیه سطح آن نشان می دهد برای ساخت این اثر از ابزارهای پیشرفته استفاده شده است.

این سومین چاه متعلق به اوایل دوران نوسنگی است که در طول چهار سال گذشته در جمهوری «چک» کشف شده است. با این حال طراحی این سازه چوبی شبیه به هیچ یک از آثار کشف شده مشابه در این منطقه نیست و برای ساخت آن از چوب بلوط استفاده شده است.

کارشناسان با استفاده از روش های ویژه تعیین قدمت چوب در نهایت قدمت این اثر را به ۵۴۸۱ سال پیش از میلاد تشخیص داده اند. این به آن معناست چاه کشف شده قدیمی ترین سازه چوبی جهان محسوب می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1