24 نوامبر 2020 - 16:19

سایه شوم وندالیسم بر سر بناهای تاریخی قزوین

29 ژانویه 2020 - 17:00 dsfr.ir/6d85z

وندالیسم

بناهای تاریخی قزوین نیز مانند برخی ابنیه های تاریخی کشور از دست وندالیست ها (تخریب کنندگان اموال عمومی) در امان نبوده و در تازه ترین اتفاق از این دست اخیرا چهره یکی از دروازه های تاریخی قزوین به دلیل شعار نویسی با اسپری مخدوش شد.

وندالیسم یک نوع ناهنجاری اجتماعی و در معنای عام خود به تخریب اموال عمومی اطلاق می شود که ارتکاب آن "جرم" است.

در هفته های گذشته دیوار نویسی روی دروازه تهران قدیم در فضای مجازی بازتاب پیدا کرد، اهمیت این موضوع آنجاست که بدانیم از کل دروازه های تاریخی در ایران تعدادی کمتر از انگشتان دست به یادگار باقی مانده که ۲مورد آنها (تهران قدیم و درب کوشک) در قزوین هستند.

کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین پس از این اتفاق اقدام به پاکسازی نوشته های انجام شده با اسپری بر روی دیواره های این دروازه کردند، اما به گفته آنان مواد به کار گرفته شده برای پاکسازی این نوشته ها در دراز مدت روی بنا اثر منفی می گذارد.

این برای اولین بار نبود که یکی از آثار تاریخی قزوین به دست وندالیست ها با تعرض روبرو می شد، در گذشته نیز برخی آثار و بناهای تاریخی قزوین مانند دروازه درب کوشک، مسجد جامع عتیق و مسجد النبی از شاهکارهای معماری ایرانی اسلامی و از بزرگترین و کهن ترین مساجد ایران، آستان و صحن امامزاده حسین(ع) و ... از گزند این دسته در امان نبودند، آسیب هایی که در بیشتر اوقات جبران ناپذیر بوده و زخمی ماندگار بر پیکر بناهای تاریخی به شمار می روند.

علیرضا خزائلی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین اظهار داشت: وندالیسم یا تخریب ارادی و سازماندهی شده اموال عمومی توسط شخص یا اشخاص یک معضل اجتماعی به شمار می رود که اگرچه با فرهنگ سازی از حجم آن نسبت به گذشته کاسته شده اما باز هم شاهد این موضوع هستیم.

با فرهنگ سازی انجام شده خوشبختانه آسیب رسانی تعمدی به آثار و بناهای تاریخی در سطح کشور و استان نسبت به سال های گذشته کاهش یافته اما با توجه به این که آثار و بناهای تاریخی بخشی از تاریخ و هویت سرزمین ما به شمار رفته و گنجینه ای ارزشمند هستند، این پدیده و موضوع باید به صفر برسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین گفت: در ماه گذشته شاهد دیوار نویسی بر دروازه تاریخی تهران قدیم بودیم که معاونت میراث این اداره کل اقدام به پاکسازی آنها کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1