31 اکتبر 2020 - 10:28

موزه ملی توکیو میزبان آثار تاریخی ایران شد

22 ژانویه 2020 - 17:00 dsfr.ir/tl7se

موزه ملی توکیو

آثار تاریخی ایران برای اولین بار همراه با گنجینه سوشوئین در موزه ملی توکیو به نمایش درآمد.

گنجینه شوسوئین متعلق به قرن هشتم میلادی است که در برگیرنده آثار تاریخی ازجمله آثار تاریخی مهمی از دوره ایران باستان است که توسط امپراطور شومو و همسرش کومیو در دوره نارا جمع آوری شده و سالی یکبار در شهر تاریخی نارا در غرب ژاپن به نمایش درمی آید.

این آثار تاریخی طرفداران زیادی از ژاپن و دیگر کشورهای جهان دارد به گونه ای که برای بازدید از این موزه به این شهر می روند که نشانه عمق روابط تاریخی در آسیا به ویژه ایران، چین و ژاپن دارد.

چندی قبل نمایشگاه سوشوئین به دلیل تغییر دوره تاریخی هی سی به دوره جدید ری وا با بر تخت نشستن امپراطور جدید در سال ۲۰۱۹، برای اولین بار در توکیو و در موزه ملی ژاپن نیز به نمایش درآمد و چند میلیون بازدید کننده را به سوی خود جلب کرد.

ازجمله اشیا ایرانی به نمایش درآمده در موزه ملی توکیو می توان به ساز عود با چهار تار که از ایران آمده و در ژاپن به اسم بیوا شناخته می شود، چوب معطر ۶۰ سانتی متری از درخت صندل که بر روی آن به زبان قدیمی فارسی یعنی پهلوی مطلبی نوشته شده، گلابدان بزرگ با سری به شکل پرنده از دوره ساسانیان به صورت لاک الکل با طرح اصیل پارسی، جام با سری به شکل اژدها و کاسه شیشه ای هشتاد تکه ای متعلق به قرن ششم با درخشندگی غیرقابل توصیف اشاره کرد که در کنار آثار متعدد دیگر استقبال فراوان مخاطبان و بازدیدکنندگان را برانگیخت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایلنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1