تعریف ۱۶۰روستای مازندران به عنوان مقصد گردشگری نهایی شد

22 ژانویه 2020 - 09:00 dsfr.ir/9k4es

ایرانگردی

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مازندران گفت که تعریف ۱۶۰ روستای استان به عنوان مسیر و مقصد گردشگری نهایی شده است.

سیف الله فرزانه روز سه شنبه افزود که این روستاها از میان ۲۴۰ روستای معرفی شده به اداره کل میراث فرهنگی انتخاب و جانمایی شده اند.

وی با بیان این که انتخاب روستاها به عنوان مسیر و مقصد گردشکری بر اساس الگوی استاندارد انجام می شود ، گفت که تمامی روستاهای انتخاب شده دارای ظرفیت های بالقوه گردشگرپذیری هستند.

فرزانه گردشگری روستایی را با محور بومگردی اعلام کرد و افزود : اقامتگاههای بومی مهم ترین اولویت برای معرفی روستاها به عنوان مقصد گردشگری بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران توضیح داد از وجود جاذبه های گردشگری، ظرفیت سرمایه گذاری گردشگری برای ایجاد درآمدی محلی ، وجود امکانات خدماتی ، قابلیت دسترسی و پذیرش جامعه محلی به عنوان دیگر شاخصه های تعیین روستاهای مسیر گردشگری یاد دکرد.

وی برخوداری از بافت قدیمی و سنتی و زنده بودن تولیدات صنایع دستی را هم از دیگر شاخصه ها برشمرد و گفت : تقریبا تمامی ۱۶۰ روستا شناسایی شده از مجموعه کامل قابلیت های بالقوه گردشگرپذیری برخودارند و مراحل بازدید و بررسی میدانی آنها نیز به اتمام رسیده است .

در حال حاضر دستگاه های متولی و جامعه محلی باید برای تجهیز ظرفیت های موجود روستاهای جانمایی شده اقدام کنند.

وی وظیفه گردشگری را معرفی سرمایه گذار، تسهیل گری در صدور مجوزهای گردشگری ، آماده سازی جامعه محلی برای پذیرش و پذیرایی از گردشگر، آموزش به مردم محلی برای درآمدزایی از محل گردشگری و همچنین هماهنگی بین دستگاه های متولی در امور مختلف روستا معرفی کرد.

فرزانه ساماندهی ۱۰۹ قطعه آبندان برای ایجاد مجموعه های گردشگری را نیز در قالب روستاهای مسیر گردشگری تعریف کرد و گفت : نگاه مجموعه گردشگری مازندران به استفاده از حداکثر ظرفیت روستا برای جذب مسافر و گردشگر با حفظ امنیت و طبیعت و محیط زیست روستا است.

وی تاکید کرد : به هیچ وجه با کوچک ترین تخریبی در روستا موافقت نخواهیم کرد و هدف ما بهره برداری از روستا با استفاده از بافت سنتی آن و البته با اضافه کردن خدمات است.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت : برخی از روستاهای مقصد گردشگر در نوروز امسال فعال خواهند شد تا محدودیت ، ضعف ، نقاط قوت و همچنین ظرفیت های پنهان این طرح شناسایی شوند.

پیش از این نیز برخی از روستاهای مازندران شامل جواهرده رامسر ، کندلوس نوشهر و زروم نکا به عنوان مقاصد گردشگری شناسایی ، ساماندهی و معرفی شده بودند.

استان مازندران سالانه میزبان حدود ۳۰ میلیون گردشگر است بنابر آمارهای رسمی فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد از روستاهای مازندران بازدید می کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1