جشنواره برگزار نکنید اگر ...

2 ژانویه 2020 - 17:00 dsfr.ir/js58v

جشنواره گردشگری ایل سنگسری سمنان

مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری از استان ها خواست: اگر جشنواره ها و نمایشگاه های گردشگری موج سفر ایجاد نمی کند، برای مردم منفعت اقتصادی ندارد یا سبب دلخوری مردم می شود، از برگزاری آن ها خودداری کنند.

بخشنامه دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مدیران استان ها در عین حال که یادآور شده است بخشی از فعالیت های ادارات کل تابعه استانی، برگزاری رویدادها اعم از نمایشگاه ها، جشنواره ها و همایش های گردشگری با محوریت و سیاستگذاری این دفتر است، بر استفاده از ظرفیت رویدادها برای ایجاد موج سفر و توسعه گردشگری استان تاکید کرده و در نتیجه لازم دانسته مدیران میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها با هوشمندی و با حضور موثر در بین مردم و با درک صحیح از شرایط و گرفتاری های مردم شریف ضمن مشورت با مقامات استانی در خصوص این گونه فعالیت ها، دقت بیشتری به عمل آورند و اثرات اقتصادی و اجتماعی رویدادها بویژه در افکار عمومی و به نفع مردم را همواره مدنظر قرار دهند.

دربخش دیگر این بخشنامه آمده است: در شرایطی که در برخی استان ها مسائلی نظیر سیل، آب گرفتگی، معضلات پس از لزله و یا سایر مشکلات و تنگناهای اجتماعی و اقتصادی محسوس دارند، از برگزاری رویدادهای گردشگری که ممکن است موجب دلخوری مردم شود، خودداری کنید.

همچنین توصیه شده است: همه فعالیت های اجتماعی ما باید همسو و با خواست و مطالبات مردم و با هدف ایجاد روحیه شادی و نشاط اجتماعی باشد و یا این که در ایجاد موج سفر به استان و توسعه گردشگری که منفعت اقتصادی برای مردم ایجاد می کند موثر باشد. بنابراین چنانچه برخی از رویدادها این اثرگذاری را را ندارند ضرورتی به برگزاری آن نیست.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1