28 سپتامبر 2022 - 07:49

چاپ کتابچه برای میراث در معرض تخریب، به جای سالنامه

2 ژانویه 2020 - 15:00 dsfr.ir/o575q

بافت تاریخی شیراز

یک فعال میراث فرهنگی استان فارس خبر داد: انجمنی مردمی در شیراز با راه اندازی پویشی مردمی برای حفاظت از بافت تاریخی شیراز، پیشنهاد داد تا به جای چاپ سررسید سالانه برای نوروز، هر کدام کتابچه ی یک خانه ی تاریخی در معرض تخریب را منتشر کند.

این پیشنهاد را به مدیریت شهری و مراکز مختلف تبلیغاتی مطرح کرده ایم تا مراکز مختلف تبلیغاتی شهری مانند دفاتر معماری و شهرسازی، موسسه ها، آموزشگاه ها به جای چاپ سررسید برای سال جدید، کتابچه ی یک خانه تاریخی تهدید به تخریب را تهیه کنند.

او توضیح می دهد: با توجه به شرایط نابسامان خانه های تاریخی در برخی از نقاط بافت تاریخی شیراز و بی جواب ماندن پیگیری های چندساله برای مستندنگاری و جلوگیری از تخریب ها، انجمن طرح و شرح در نظر دارد اقدام به مستندنگاری و چاپ کتابچه خانه های این محدوده در شهر شیراز کند.

به گفته ی وی، هر یک از علاقه مندان می توانند با پرداخت هزینه مستندنگاری و چاپ اطلاعات تاریخی یک خانه علاوه بر مشارکت در این اقدام علمی و فرهنگی، ۵۰ جلد کتابچه همان خانه را با ذکر نام همان شخص روی جلد کتاب در اختیار داشته باشند.

این پژوهشگر و فعال میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به این که هیچ سندی از این خانه های در حال تخریب در دسترس نیست، بیان می کند: این اقدام باعث ثبت و معرفی بنا و ایجاد حساسیت هایی در زمان تخریب آن ها می شود، همچنین این انجمن نسخه های از این کتابچه های تهیه شده را با نام خود حامیان در اختیار مراکز معتبر مانند دانشگاه ها و سازمان ها قرار خواهد داد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1