25 سپتامبر 2023 - 16:57

به نام شهرک گردشگری می سازند!

31 دسامبر 2019 - 15:00 dsfr.ir/n22g4

به نام شهرک گردشگری می سازند!

وزارت راه در پی ایجاد شهرک های گردشگری است اقدامی که وزارت گردشگری مخالف آن است به این دلیل که اگر قرار باشد به نام این شهرک ها واژه گردشگری اضافه شود، باید جزو مصادیق این وزارت خانه باشد.

در شهریور ماه سال ۹۶ هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تصویب کرد که وزارت راه با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها یا شهرک های گردشگری در کل کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.

از زمان تصویب این مصوبه در هیأت تا اواخر شهریور ماه ۹۷ فرآیند شناسایی نقاط مستعد در ۸ استان برای احداث «دهکده های تفریحی، گردشگری و مسکونی» کلید خورد. مسؤولان وزارت راه و شهرسازی به دنبال برنامه ریزی های صورت گرفته برای اجرای این مصوبه بنا داشتند ویلاهای تفریحی و گردشگری که در این دهکده ها احداث خواهند شد در چهار شکل «مالکیت زمانی»(time sharing)، «مالکیت شخصی»، «اجاره ویلاها» و «احداث کمپ های ارزان قیمت برای سکونت موقت گردشگران»، در اختیار متقاضیان و گردشگران قرار بگیرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1