بیمه، مشوقی برای خرید صنایع دستی

11 دسامبر 2019 - 09:00 dsfr.ir/un8rl

صنایع دستی

ما می توانیم به هنرمندان صنایع دستی، بیمه مسئولیت تضمین کیفیت را با قیمت پایین ارائه دهیم که تشویقی برای خرید محصولات آنها شود.

محمد رضایی سرپرست بیمه ایران درباره راهکارهای بیمه محصولات صنایع دستی اظهار کرد: «اکنون شاید مهم ترین مشکل آثار صنایع دستی در بخش کیفیت محصولات است. بیمه می تواند این موضوع را تضمین کند که محصول صنایع دستی دارای کیفیت است و اگر خسارتی بعد از تولید و در حین استفاده به آن وارد شود، بیمه خسارت آن را به مردم می دهد. این امر باعث می شود که بیشتر مردم راغب شوند که با اطمینان خاطر محصولات صنایع دستی را خریداری کنند.»

سرپرست بیمه ایران تصریح کرد: «ما همچنین می توانیم به صنعتگران، بیمه مسئولیت تضمین کیفیت با قیمت پایین را نیز ارائه دهیم که تشویقی برای خرید محصولات آنها شود.» رضایی گفت: «نگرانی دیگر این قشر، مشکلات بیمه درمانی آنهاست و تعداد زیادی از هنرمندان صنایع دستی با این مشکل مواجه هستند، چون در صنعت کشور، بیمه درمان به صورت گروهی داده می شود.

در این خصوص جلساتی را با محمد خیاطیان، معاون توسعه و مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داشتیم که بتوانیم امکانی را فراهم آوریم که به هنرمندان صنایع دستی، بیمه نامه درمان خانواده بدهیم. چرا که این موضوع خیلی به آنها کمک می کند.»

بیمه درمان این قشر، به طور استثنا، گروهی است ولی ما قصد داریم این امتیاز را برای هنرمندان صنایع دستی قائل شویم که بیمه درمانی انفرادی و خانوادگی دریافت کنند و بیمه درمانی آنها دیگر به صورت گروهی نباشد.

همچنین می توانیم بیمه حادثه را نیز برای هنرمندان صنایع دستی ارائه دهیم تا اگر در حین کار مشکل یا آسیبی مثل نقص عضو اتفاق بیفتد، بیمه بتواند این خسارت را برای آنها جبران کند. از موارد دیگر بعضی از این رشته های هنری، ریسک بالای کار آنهاست که ما در بخش بیمه آتش سوزی و مصونیت نیز می توانیم به آنها کمک کنیم.

محمد رضایی در پایان اظهار امیدواری کرد: «بیمه ایران باید با ارائه راهکارهایی، بتواند در بخش صنایع دستی، کمک های مالی به هنرمندان را در بخش هایی خاص به عنوان بیمه های اعتباری برای هنرمندان قائل شود.»

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1