5 دسامبر 2023 - 23:05

واحدهای تولیدی صنایع دستی قزوین درجه بندی می شوند

3 دسامبر 2019 - 13:00 dsfr.ir/gt3x6

صنایع دستی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین از سامان دهی و درجه بندی واحدهای تولیدی صنایع دستی استان قزوین به منظور افزایش کیفیت استانداردهای کارگاهی و ارزیابی کمی و کیفی این تولیدات مطابق با شاخص های تولید خبر داد.

علیرضا خزائلی گفت : «در این طرح که بنا بر درخواست کتبی متقاضیان با نظارت اداره کل آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی کشور، معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان آغاز شده است، محصولات تولیدی واحدهای فعال صنایع دستی این استان بر اساس معیارهایی همچون اعتبارات ملی و بین المللی تولیدکننده، استانداردهای کارگاهی، نور، ارگونومی، بهداشت و ایمنی کارگاه، کیفیت محصول، توجه به اصالت طرح و نقش، استفاده از مواد اولیه طبیعی و بسته بندی در عرضه محصول، میزان فروش و برند تجاری و عدم استقرار در بناهای تحت تملک میراث فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد.»

او افزود: «پس از بررسی این واحدها، نتایج از سوی اداره کل آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی کشور اعلام و کارگاه های واجد شرایط موفق به اخذ میانگین لازم برای دریافت گواهی کیفیت محصولات صنایع دستی می شوند.»

خزائلی تصریح کرد: «کیفیت، تولید انبوه، سفارش پذیری بالا و عرضه محصول با قیمت مناسب از مهمترین شرایط دریافت گواهی کیفیت کارگاه به شمار می رود. کارگاه هایی که موفق به دریافت این گواهینامه می شوند در اولویت برنامه حمایتی معاونت صنایع دستی برای ارائه تسهیلات قرار می گیرند.»

او افزود: «امیدواریم با همکاری هنرمندان و صنعتگران استان بتوانیم تعداد واحدهای فعال صنایع دستی را از نظر کیفیت در سطح استان با معیارهای اعلام شده ارتقا دهیم.»

استان قزوین در سال 96 موفق به دریافت 28 گواهی کیفیت و در سال 97 نیز موفق به دریافت 15 گواهی کیفیت شده است. در سال جاری نیز با توجه به فرارسیدن مهلت اعتبار گواهی سال 96 و 97، توسط حوزه معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی بررسی دوباره براساس معیارهای ذکر شده با توجه به درخواست متقاضیان استان در حال انجام است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1