6 دسامبر 2023 - 05:38

یونسکو به «ارس» کارت سبز می دهد؟

25 نوامبر 2019 - 17:00 dsfr.ir/pj42p

ژئوپارک ارس

بررسی پرونده دومین ژئوپارک ایران تا چند روز دیگر در یونسکو آغاز می شود، پرونده ای که تا به حال دوبار برگشت خورده است. با این حال سرپرست مدیریت ژئوپارک ارس مطمئن است این پرونده این بار کارت سبز یونسکو را می گیرد.

قشم در حال حاضر تنها ژئوپارک ایران، خاورمیانه و منطقه غرب آسیا است. این منطقه در سال ۱۳۸۵ برای نخستین بار به شبکه جهانی ژئوپارک ها پیوست و در سال ۱۳۹۱ به دلیل کم کاری در اجرای برخی شاخص های جهانی از این شبکه خارج شد. این ژئوپارک در سال ۱۳۹۶ بار دیگر موفق شد نظر کارشناسان شبکه جهانی ژئوپارک ها را جلب و کارت سبز یونسکو را دریافت کند. حالا ایران تصمیم گرفته ژئوپارک دیگری را ثبت کند. «ارس» دومین منطقه از ایران است که به گفته فاطمه منیری مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه آزاد ارس پرونده آن آماده شده و دهم آذرماه امسال در شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو بررسی خواهد شد.

ژئوپارک ارس پرونده تازه ای نیست. سال ۱۳۸۹ این پرونده برای نخستین بار به شبکه ی جهانی ژئوپارک ها فرستاده شد، اما پس از بازدید ارزیابان این شبکه از ارس در سال ۱۳۹۰، این منطقه واجد شرایط کافی برای معرفی به عنوان ژئوپارک جهانی تشخیص داده نشد و قرار شد پس از رفع نواقص و تکمیل موارد مشخص شده، دوباره درخواست جدیدی آماده و ارسال شود. قرار بود پرونده ژئوپارک ارس در سال ۱۳۹۷ به یونسکو فرستاده و مراحل ثبت آن پیگیری شود اما این موضوع تا کنون به تعویق افتاده است.

منیری سرپرست مدیریت ژئوپارک ارس در این باره به ایسنا گفت: این پرونده تا به حال دو بار برگشته است که علت آن رعایت نکردن شاخص ها و یا آسیب های زیست محیطی نبوده، بلکه مسیر نگاه مان متفاوت بوده یا برخی کارها انجام نشده و یا کم توجهی هایی به جامعه محلی شده بود. البته در سه سال گذشته اقدامات اجرایی و آموزشی خوبی انجام شده است که مطمئنم این بار ارس ثبت جهانی می شود، چون شاخص های مدنظر یونسکو اجرا شده است، حتی بیشتر از آن چه در اولویت دیگر ژئوپارک های جهانی بوده است.

وی اضافه کرد: یکی از راه هایی که می توانیم ارس را در بعد بین المللی مطرح کنیم ثبت آن در یونسکو است. در این منطقه پدیده های زمین شناسی نادری وجود دارد مثل «پرمین و تریاس» که گذر ۲۵۰ میلیون ساله زمین را در یک سنگ نشان می دهد.

او ادامه داد: بررسی پرونده ژئوپارک ارس که شامل هشت ژئوسایت می شود، دهم آذرماه در شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو آغاز می شود و بازرسان خردادماه سال آینده برای ارزیابی نهایی به ارس سفر می کنند.

منیری گفت: سه سال است که جامعه محلی ارس درحال آموزش هستند. نخست مدیران و کارشناسان این منطقه تحت این آموزش ها قرار گرفتند و سپس جریانی در مدارس، مساجد و دهیاری ها راه افتاد و اینک روی بلدهای محلی متمرکز شده ایم.

به گفته او، تمرکز ۹۹ ساعته برای آموزش بلد محلی و ایجاد شبکه همیاران داوطلب با هدفِ حفظ و نگهداری از پدیده های زمین شناسی، برگزاری دوره های آموزشی برای تولید محصولات صنایع دستی مرتبط با ژئوپارک ارس با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی آن از جمله اقداماتی بوده که در کنار آماده سازی زیرساخت در ژئوسایت های ارس انجام شده است. همچنین می خواهیم تابلوهای تفسیر را در هر یک از ژئوسایت ها به سه زبان فارسی، انگلیسی و ترکی رایج در ایران نصب کنیم.
نزدیک به بیست تا سی روستا با موضوع ژئوپارک درگیر هستند، ولی تمرکز بیشتر روی آماده سازی روستاهای هدف گردشگری بوده است.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه آزاد ارس در پاسخ به این پرسش که با توجه به تمرکز و محوریت منطقه آزاد ارس در فعالیت های اقتصادی و تجاری، چه تدبیری شده که پس از ثبت ژئوپارک در یونسکو تعرض و یا آسیبی از ناحیه پروژه های تجاری و اقتصادی به این ژئوسایت ها وارد نشود؟ اظهار کرد: طبق طرح جامع صنایع منطقه آزاد در مسیر انسانی نیست.
طبق اسناد فرادستی نیز ژئوپارک ارس طوری نیست که با تغییر مدیر نابود شود، چون محدوده مناطق دقیق مشخص شده است. از طرفی حیطه های انتخاب شده کاربری دیگری جز ژئوسایت ندارد. بیشتر این ژئوسایت ها یا در دل کوه است یا روبروی رودخانه ارس که کمیته رودخانه مرزی اجازه ساخت و ساز در آن منطقه را نمی دهد. در نتیجه این مناطق از دخالت سرمایه گذار و سایر دستگاه ها در امان است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1