16 آوریل 2024 - 14:46

راه اندازی بانک اطلاعات هنرمندان هنرهای سنتی

6 نوامبر 2019 - 17:00 dsfr.ir/yt1wy

راه اندازی بانک اطلاعات هنرمندان هنرهای سنتی
mehrnews.com
هنرهای سنتی

بانک اطلاعات هنرمندان با هدف ارتقا سطح مهارت های تخصصی در حوزه هنرهای سنتی توسط گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، راه اندازی و اطلاعات مربوط به هنرمندان ثبت شد.

سید عبدالمجیدشریف زاده رئیس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه روز «سه شنبه » با اعلام این خبر گفت: این بانک به شناسایی، ثبت و ضبط آثار و شرح احوال هنرمندان به منظور اشاعه فنون تجربی و سنتی آنان بصورت علمی پرداخته است.

وی ضرورت راه اندازی این بانک اطلاعاتی را کمبود منابع مکتوب و همچنین عدم جمع آوری مدون اطلاعات تصویری و شفاهی در بسیاری از رشته های هنرهای سنتی دانست که با راه اندازی بانک اطلاعات می توان تا حدودی این کمبودها را مرتفع ساخت.

شریف زاده با مهم برشمردن پژوهش و شناسایی دانش تجربی و غیرمکتوب که در قالب روش استاد- شاگردی و به عنوان گنجینه ای از نیاکان گذشته به ارث رسیده، بر اهمیت مسئولیت خطیر امروز مسئولین هنری و فرهنگی برای انتقال این میراث گرانقدر به نسل آینده تاکید کرد.

با عنایت به این مهم جمع آوری و حفظ و ثبت هنرهای فراموش شده ای که اغلب توسط هنرمندان گمنام خلق شده می تواند به حیات، صیانت و هویت ملی و ایرانی این هنرهای متعالی و انتقال آن کمک شایانی کند.

شریف زاده در بخش دیگری از سخنانش با تاکید براهداف بیان شده توضیحاتی را در خصوص روند و چگونگی جمع آوری و ثبت سیستمی اطلاعات هنرمندان به صورت سیستمی ارائه کرد و گفت: به دلیل پراکندگی اطلاعات، در گام نخست اقدام به طراحی و تدوین دستورالعمل و فرم مشخصات هنرمندان در کل کشور شد و با ارسال آن به ادارات کل استان ها و همکاری کارشناسان، اطلاعات مقدماتی مربوط به هنرمندان و ۵ رشته اصلی هنرهای سنتی شامل (معماری سنتی و تزئینات وابسته به آن، کتاب آرایی و نگارگری، کتابت و خوشنویسی، موسیقی مقامی و نواحی، نمایش های سنتی و آیینی) و هنرهای صناعی (نساجی سنتی، صنایع وآرایه های فلزی، صنایع وآرایه های چوبی و...) جمع آوری شد.

تعداد کثیری از هنرمندان سال های متمادی بصورت تخصصی در رشته های فاخر و ماندگار همچون نگارگری، سفال و ... مشغول به فعالیت و خلق آثار بی بدیل هنری هستند و بانک اطلاعات گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه که از ابتدای سال ۱۳۹۶ آغاز به فعالیت کرده توانسته ۴۱۰ هنرمند برجسته را در سراسر کشور شناسایی کند که در این قالب اطلاعات مربوط به ۱۶۵ نفر از استان تهران ،۸۴ نفر ازاستان اصفهان و ۲۱ نفر از استان مازندران در این بانک ثبت شده است.

وی در پایان افزود: مصمم هستیم تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به شناسایی و ثبت اطلاعات ۵۰ نفر هنرمند دیگر در حوزه هنرهای سنتی و اضافه کردن آن دراین بانک اطلاعاتی اقدام کنیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1