4 ژوئن 2020 - 07:00

شناسایی ۲۹ محوطه تاریخی در نقده، محمدیار، اشنویه ونالوس

3 نوامبر 2019 - 15:00 dsfr.ir/s56l3

شناسایی ۲۹ محوطه تاریخی در نقده، محمدیار، اشنویه ونالوس
ilna.news
محوطه تاریخی

۲۹ محوطه تاریخی در مسیر طرح پایدار آبرسانی شهرهای نقده، محمدیار، اشنویه و نالوس آذربایجان غربی شناسایی شد که از این تعداد، ۷محوطه وجود دارد که باید در طرح آبرسانی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا با تعیین حریم یا تغییر مسیر کانال آب، دچار آسیب نشوند.

نرگس احمدی (سرپرست هیئت باستان شناسی در آذربایجان غربی) با اشاره به شناسایی ۲۹ محوطه تاریخی در مسیر طرح پایدار آبرسانی شهرهای «نقده، محمدیار، اشنویه ونالوس»، گفت: در پی استعلام شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص شناسایی محوطه های باستانی موجود در مسیر "طرح پایدار آبرسانی شهرهای نقده، محمدیار، اشنویه ونالوس" با هدف تامین، تصفیه و انتقال آب شهرهای یاد شده و ۵۹ روستا، بررسی باستان شناسی این مسیر ۶۲ کیلومتری، انجام شد.

او با بیان اینکه فعالیت های میدانی بررسی باستان شناسی "مسیر کانال آب شهر های اشنویه، نالوس، نقده و محمدیار"، به اتمام رسیده است، تصریح کرد: مسیر کانال از سد اشنویه ( چپرآباد) آغاز شده و به تصفیه خانه ای در مجاورت شهر نالوس می رسد و از آنجا نیز از یک طرف به سمت ایستگاه پمپاژ و شهر اشنویه و از طرف دیگر به سمت شهر نقده و محمدیار حرکت می کند.

به صورت کلی مسیر مشخص شده کانال آب، در امتداد جاده های اصلی آسفالت و دقیقا از کنار آنها و از میان باغ های کشاورزی، زمین های زراعی و روستاها عبور می کند اما در چند نقطه، جهت ایجاد مخازن از جاده های اصلی خارج شده و از میان زمین هایی زراعی طی مسیر می نماید.

این باستان شناس گفت: بررسی های باستان شناسی این مسیر در دو سطح؛ محدوده یک و نیم کیلومتر و محدوده ۲۰۰ متری از هر طرف، انجام گرفت؛ بنابراین ابتدا محوطه های موجود در محدوده طرح، موردشناسایی قرار گرفته سپس وضعیت آنها نسبت به مسیر کانال آب، ارزیابی شد.

در بررسی های میدانی این مسیر ۶۲ کیلومتری، ۲۹ محوطه موردشناسایی قرار گرفت که تقریبا همه آنها به جز دو مورد در فهرست آثار ثبتی شهرستان، قرار دارند، همچنین توالی فرهنگی محوطه شناسایی شده از دوران پیش از تاریخ تا دوره اسلامی را در بر می گیرد.

احمدی با بیان اینکه این پروژه با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد گفت: در محدوده یک و نیم کیلومتری از هر طرف تعداد ۲۲ محوطه موردشناسایی قرار گرفت که متاسفانه تقریبا در همگی آنها تجاوز به عرصه و حریم صورت گرفته است.

او در پایان تصریح کرد: این مسیر کانال کشی، آسیبی به این۲۲ محوطه وارد نمی کند اما در محدوده ۲۰۰ متری حریم کانال، ۷محوطه وجود دارد که باید در طرح آبرسانی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا با تعیین حریم یا تغییر مسیر کانال آب، این محوطه ها دچار آسیب نشوند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایلنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 15 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1