آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی به دولت ارسال شد

22 اکتبر 2019 - 16:00 dsfr.ir/y595e

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی به دولت ارسال شد
tasnimnews.com
کوزه گری

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی را برای بررسی و تصویب به کمیسیون فرهنگی هیات دولت ارسال کرده است.

طی پیشنهادی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی را با همکاری نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز ملی فرش ایران) و سازمان برنامه و بودجه کشور، در ۱۱ ماده تدوین، برای طرح در هیات وزیران ارائه کرده است.

بر این اساس و به استناد ماده (۱۵) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ آن توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1