30 سپتامبر 2023 - 18:38

تاثیر خانه های خلاق بر تولیدات صنایع دستی

21 اکتبر 2019 - 09:00 dsfr.ir/ce186

صنایع دستی

با توجه به اهمیت فناوری های نرم در نقشه جامع علمی کشور و در راستای تحقق اهداف چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ ایجاد چنین فضاهایی در حوزه صنایع دستی با توجه به ظرفیت های بالایی که در این بخش وجود دارد می تواند از نظر اقتصادی در کشور تاثیرگذار باشد.

پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در این باره گفت: تفاهم نامه همکاری که در خصوص راه اندازی خانه های خلاق ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد؛ در راستای هم افزایی بین ظرفیت های موجود این معاونت و ستاد فناوری های نرم و هویت ساز است. در این خانه های خلاق قرار است به صورت مشخص به بحث مشاوره های تخصصی صنایع دستی از تولید تا فروش، آموزش، بازاریابی و بازارسازی، بازارداری و برگزاری جلسات طوفان فکری بین صاحبان ایده در حوزه صنایع دستی و در خانه های خلاق پرداخته شود. در واقع این خانه ها بستری خواهند شد برای اینکه به ظهور و بروز ایده های خلاق در حوزه صنایع دستی برسیم و بتوانیم سهم بیشتری از بازار را به آن اختصاص دهیم.

محمودیان افزود: اولین خانه خلاق کشور در استان سیستان و بلوچستان افتتاح خواهد شد و با برنامه ریزی هایی که برای خانه های خلاق شده قطعا در آینده ای نه چندان دور شاهد افتتاح تعدادی از این خانه ها در استان های مختلف خواهیم بود که می تواند به مکانی برای بحث و تبادل نظر، مشورت و تصمیم گیری های بهتر چه در حوزه تولید و چه در حوزه فروش و اصول آموزش های بهتر در حوزه صنایع دستی منجر شود که تفاهم نامه امروز نیز در راستای همین مساله بود. سیدمحمدحسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز درباره این تفاهم نامه و نتایج حاصل از آن گفت: هدف ما ایجاد عناصری است که در آن اکوسیستم به درستی کار کند تا بتوانیم صنایع دستی را با فضای موجود کشور که حوزه کارآفرینی، نوآوری و معاصر سازی است، پیوند دهیم و ایده های نوآورانه به آن تزریق کنیم تا موجب تولید محصولات جدید شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1