دفاتر خدمات مسافرتی غیرفعال در کرمان لغو مجوز می شوند

15 اکتبر 2019 - 13:00 dsfr.ir/555h5

دفاتر خدمات مسافرتی غیرفعال در کرمان لغو مجوز می شوند
idesafar.com
خدمات مسافرتی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: «دفاتر خدمات مسافرتی غیرفعال استان کرمان لغو مجوز می شوند.»

فریدون فعالی در حاشیه بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی همسفر کبوتران حرم، کارمانیا و کرمان بالان شهر کرمان اظهار کرد: «در حال حاضر 142 دفتر خدمات مسافرتی در سطح استان کرمان فعال هستند که طبق گزارش بازرسان اداره نظارت معاون گردشگری استان، تعداد 30 دفتر غیرفعال هستند.»

او با اشاره به عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی استان کرمان تصریح کرد: «در حال حاضر بخشی از تورهای ورودی به استان کرمان، توسط دفاتر خدمات مسافرتی سایر استان ها اجرا می شود که باید نقش دفاتر خدمات مسافرتی استان کرمان در برنامه ریزی و اجرای تورهای ورودی پررنگ تر شود.»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به مثلث گردشگری اصفهان، شیراز و یزد، تصریح کرد: «باید این مثلث به مربع گردشگری اصفهان، شیراز، یزد و کرمان تبدیل شود و این مهم بدون کمک همه فعالان صنعت گردشگری میسر نخواهد بود.»

او نبود پرواز خارجی به مقصد استان کرمان را یکی از دلایل عدم توسعه صنعت گردشگری استان کرمان برشمرد و افزود: «البته راه اندازی پروازهای خارجی باید برای شرکت های هواپیمایی نیز دارای صرفه اقتصادی باشد.»

فعالی خواهان ارائه خدمات مطلوب تر در تورهای مسافرتی شد و گفت: «ارائه خدمات نامناسب سبب ترغیب هم استانی ها به انجام سفر از طریق دفاتر خدمات مسافرتی سایر استان ها می شود.»

فعالی با تاکید بر اینکه دفاتر خدمات مسافرتی درزمینهٔ افزایش گردشگران ورودی به استان کرمان بسیار تاثیر دارند، تاکید کرد: «باید با تهیه و تدوین بسترهای سفر، زمینه برای حضور بیش از پیش گردشگران فراهم آید.»

او با بیان این که در حال حاضر استان کرمان جزو استان های مقصد گردشگری نیست، خاطرنشان کرد: «این مسئله ریشه در مشکلات متعددی دارد که تنها با تعامل و همکاری بخش خصوصی و دولتی مرتفع می شود.»

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1