بازدید رایگان محدود از موزه ها در روز ملی پارالمپیک

14 اکتبر 2019 - 15:00 dsfr.ir/4x3uo

کاخ گلستان

مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی گفت: «با موافقت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی تحت پوشش این وزارتخانه به مناسبت روز ملی پارالمپیک (24 مهرماه) برای جانبازان و معلولان رایگان است.»

محمدرضا کارگر - مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی سازمان میراث فرهنگی - اعلام کرد: «با توجه به درخواست رئیس کمیته پارالمپیک کشور و موافقت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بازدید از موزه ها و اماکن فرهنگی، تاریخی تحت پوشش این وزارتخانه، به مناسبت روز ملی پارالمپیک در روز 24 مهر برای جانبازان و معلولان به همراه یک نفر از اعضای خانواده رایگان است.»

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1