31 می 2020 - 04:20

روایتی ویژه از "فیشرآباد" تهران

10 اکتبر 2019 - 17:00 dsfr.ir/gq4bt

روایتی ویژه از "فیشرآباد" تهران
isna.ir
پروژه فیشرآباد

در پایان هفته تهران، داستان های فیشرآباد تهران در دوره قاجار، به صورت ویژه روایت می شود.

پروژه پژوهشی «فیشرآباد» که به تاریخچه شکل گیری و توسعه یکی از محله های قدیمی تهران می پردازد، به دنبال روایت داستان ها و احیای هویت محله فیشرآباد، داستان موسیو فیشر را به تصویر کشیده است.

در پایان فصل اول روایت داستان فیشرآباد، این پروژه با عنوان «داستان موسیو فیشر و تولد یک محله»، تهران را در دوره زمانی اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول بررسی کرده است.

پروژه پژوهشی «فیشرآباد» به عنوان مسئولیت اجتماعی یکی از کسبه قدیمی محله در خیابان سپهبد قرنی شمالی، نبش کوچه خسرو، کاشی ۱۴۳ به نمایش درآمده است.

بازدید از نمایشگاه یافته های فصل اول «فیشرآباد»، پنج شنبه ۱۸ مهر، از ساعت ۱۰ تا ۱۷ برای عموم، آزاد و رایگان است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
4 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1