22 ژوئن 2024 - 18:43

تونلی که با ورود به آن زمان به عقب برمی گردد!

9 اکتبر 2019 - 17:00 dsfr.ir/140am

تونل زمان

حتماً شما هم در طول زندگیتان بار ها و بار ها از داخل تونل عبور کرده اید، اما هیچ کدام از ما تجربه گذر از تونل زمان را نداریم.

انسان از گذشته تا به امروز تلاش کرده به سفر زمان برود و بین لحظه های مختلف در زمان حرکت کند. راهکار هایی نیز همچون حرکت با سرعت نور و کرم چاله برای رفتن به سفر زمان پیشنهاد داده شده است.

در این میان برخی افراد امیدوار بودند که از مسیر تونل زمان به گذشته یا آینده سرک بکشند و در برخی مواقع، با تغییرات احتمالی که در گذشته ایجاد می کنند، آینده و سرگذشت گانشان را تغییر بدهند.

تونلی عجیب و غریب در شهر زونیای چین قرار دارد که با نام تونل زمان شناخته می شود.

این تونل با طولی بالغ بر ۴۰۰ متر در منطقه Honghuagang واقع شده و هر کسی که وارد آن می شود، پس از خروج از تونل متوجه می شود زمان ساعت خودش و ماشینش ۱ ساعت قبل را نشان می دهد؛ یعنی اگر در ساعت ۷ وارد تونل شده باشید، پس از خروج از تونل متوجه می شوید که ساعتتان ساعت ۶ و ۵ دقیقه را نشان می دهد!

برخی افراد وقوع این رخداد را به میدان های قدرت مند الکترومغناطیس ربط می دهند، اما به نظر عجیب میرسد؛ شاید این امکان باشد که زمان به شکلی کند یا متوقف شود اما به نظر نمی رسد که این میدان های الکترومغناطیسی زمان ساعت ما را یک ساعت به عقب ببرند! با این حال این اتفاقی است که برای برخی افتاده و هنوز دلیل قانع کننده ای برای آن ذکر نشده است. 

به هر حال همه ما در اصل مسافران زمان هستیم، زیرا به طور طبیعی در طول زمان سفر و زندگی می کنیم البته در این سفر امکان بازگشت به عقب را نداریم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « باشگاه خبرنگاران جوان » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1