گام دوم گردشگری با شناسایی ۱۳ نقطه ضعف

2 اکتبر 2019 - 17:00 dsfr.ir/af8xq

طبیعت گردی

مرکز پژوهش های مجلس با روند تصمیم گیری ۴۰ ساله در بازار گردشگری ایران، ۱۳ نقطه ضعف این حوزه که عملکرد نامطلوب گردشگری را منجر شده، شناسایی کرد.

با بررسی ارزیابی های انجام شده می توان گفت صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پیشرو در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ایران متاثر از دو عامل اساسی است. ابتدا عوامل زمینه ای که در حوزه فرهنگ، اقتصاد، امنیت، جاذبه ها و امکانات رفاهی و زیرساخت های مربوط قرار دارند و سپس عوامل عملکردی که در حوزه های سیاستگذاری اعم از اسناد بالادستی، قوانین، مقررات و ضوابط مربوط، نحوه اجرا و نظارت بر آنها شناسایی می شود.

با بررسی مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به جایگاه گردشگری در چهل سال گذشته می توان گفت که نقش عوامل عملکردی تاثیرگذاری بیشتری در روند پیشرفت در صنعت گردشگری داشته است.

طبق اسناد منتشر شده به ویژه سیاست های کلی ابلاغی و احکام قانونی چنین برداشت می شود که دستگاه های ذیربط و ذی نقش، آن طور که شایسته است، به گردشگری به عنوان موتور محرک اقتصادی کشور توجه نداشته و به دلیل اتخاذ سیاست ها و رویه های اجرایی نادرست و برخی مشکلات اجتماعی و اقتصادی، تاکنون موجبات توسعه پایدار و مطلوب گردشگری را در جهت رشد و رونق اقتصادی کشور فراهم نکرده اند.

براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، چالش ها و موانع رونق گردشگری کشور را می توان در ۱۳نقطه ضعف مورد بررسی قرار داد. ابتدا ضعف عمومی و خاص گردشگری، دوم محدود بودن تعداد اقامتگاه های گردشگری، سوم وضعیت نامناسب جاده ها، چهارم پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی، پنجم افزایش آمار تلفات رانندگی و احساس ناامنی و ترس از سفر از این طریق، ششم سیستم ناکارآمد و بسیار محدود خطوط حمل و نقل به ویژه ریلی و هوایی و گران بودن سفر از این طریق، هفتمین ضعف بالا بودن هزینه اقامت در هتل ها و اقامتگاه ها، هشتم پندارهای نادرست جامعه در مورد گردشگران، نهم عدم تبلیغ مناسب در زمینه جاذبه های سیاحتی ایران، دهم وضعیت نامناسب خدمات اولیه گردشگری از جمله سرویس های بهداشتی و اسکان موقت، یازدهم کیفیت ضعیف خدمات گردشگری به خصوص در سطح گردشگری بین المللی و آموزش ناکارآمد نیروی انسانی، دوازدهم عدم ثبات ساختاری و مدیریتی و آخرین نقطه ضعف بازار گردشگری ایران تعدد دستگاه ها و تداخل وظایف و اختیارات در حوزه گردشگری اعلام شده است.

نرسیدن به وضعیت مطلوب تا حد زیادی ناشی از نبود نگاه دقیق به گردشگر و پدیده گردشگری است؛ امری که مسائل و چالش های بسیاری را فراروی رونق صنعت گردشگری قرار داده است.توسعه گردشگری در گام دوم خود نیازمند بازنگری در نگرش ها و الگوهای حاکم بر برنامه ریزی توسعه گردشگری و تطبیق الگوها با عوامل فرهنگی جامعه است. این مرکز در عین حال ضمن آسیب شناسی وضع موجود و چالش های پیش روی حوزه گردشگری، در جهت توسعه این صنعت راهکارهای رونق این بازار و ساماندهی آن را نیز معرفی کرده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1