30 سپتامبر 2023 - 11:53

ابهامات طرح تامین امنیت گردشگران خارجی

3 می 2015 - 06:50 dsfr.ir/i26jx

آیین نامه ارتقای امنیت گردشگران خارجی، مصوبه شورای امنیت است و نمی توان موارد آن را علنی و رسانه ای کرد چون محرمانه است.

"معاون گردشگری کشور"

مرتضی رحمانی موحد در رابطه با آیین‌نامه ارتقای امنیت گردشگران خارجی که چندی پیش تصویب شده بود گفت: این طرح فقط درباره امنیت فیزیکی نیست، بلکه امنیت جامعه را هم در بر می‌گیرد. همه دستگاه‌های مرتبط با گردشگران خارجی در آن مشارکت می‌کنند و موثر هستند. هدف آیین‌نامه این بود که هماهنگی بین بخشی ایجاد کند.

وی در ادامه تاکید کرد: در این آیین‌نامه، کمیسیونی پیش‌بینی شده که نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در آن عضو هستند و موضوعاتی که نیاز به هماهنگی بیشتر یا تنظیم دقیق فعالیت‌ها دارند، در این کمیسیون بررسی و تصویب می‌شوند. این کمیسیون در مرکز و استان‌ها، ساختاری تعریف شده دارند که در هر دو سطح، مسائل را می‌بینند. دبیری کمیسیون با سازمان میراث فرهنگی است ولی دبیرخانه آن در ذیل شورای امنیت کشور قرار دارد.

به گفته رحمانی موحد، این مکانیزمی است که شرایطی را فراهم می‌کند تا بتوانیم از مشارکت و همکاری دستگاه‌ها بهره‌مند شویم. این آیین‌نامه مسائل مربوط به گردشگری، اطلاع‌رسانی، اسکان، اقامت و نحوه هماهنگی دستگاه‌های موثر را روشن کرده است. یکی از موضوعات قابل بررسی این است که فرض می‌کنیم یک مقصد گردشگری مانند کویر در اولویت توجه و استفاده مطلوب گردشگران قرار دارد، مسوولیت‌های مربوط به آن در این سیستم هماهنگ می‌شود و در خروجی به توسعه گردشگری خارجی کمک می‌کند.

معاون گردشگری کشور توضیحات بیشتر را قابل طرح ندانست؛ چراکه معتقد است این آیین‌نامه مصوبه شورای امنیت است و نمی‌توان موارد آن را علنی و رسانه‌ای کرد چون محرمانه است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، برای اولین بار در آذر ماه سال 93 و پس از آن در سخنرانی‌های خود از تصویب طرح ارتقای امنیت گردشگران خارجی و تصویب آن در شورای امنیت کشور خبر داد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1