12 آوریل 2024 - 11:33

حمایت دولت چین از حفاظت سایت های باستان شناسی جاده ابریشم

26 سپتامبر 2019 - 17:00 dsfr.ir/z463y

راه ابریشم

نماینده کشور چین با بیان اینکه سایت های جنوب شرق آسیا حفاظت شده است، گفت: دولت چین از حفاظت و بازآرایی سایت های باستان شناسی جاده ابریشم حمایت می کند.

در دومین روز از اجلاس جهانی راه ابریشم به میزبانی همدان، نشست معرفی میراث جهانی برای ثبت زنجیره ای فراملی در کشورهای مسیر جاده ابریشم در جنوب آسیا با ارائه مطالبی توسط نمایندگان کشورهای چین و نپال برگزار شد.

نماینده کشور چین در این نشست اظهار کرد: پروژه ثبت میراث جهانی راه ابریشم از سه سال پیش توسط یونسکو آغاز شده و برای انجام این امر همکاری خوبی بین کشورهای چین و نپال صورت گرفته است.

هوانگ شیاآفانگ با بیان اینکه جاده ابریشم به ۵۱ کریدور با موقعیت های مشخص تقسیم شده است، افزود: نوع تعامل و ارتباط کشورها وجه مشترک کریدورها در این جاده است.

نماینده کشور چین با بیان اینکه کریدور جنوب آسیا نپال، چین، افغانستان و پاکستان را در برمی گیرد، عنوان کرد: جاده ابریشم در چین به سه راه شرقی، میانی و غربی تقسیم می شود و قبل از قدرت گرفتن تو باکی ها در قرن ۱۷ کاوشگران و تجار از راه شرقی عبور می کردند.

وی با بیان اینکه جاده ابریشم مسیر اصلی تعاملات چین، نپال، ایران و افغانستان و ... بوده است، عنوان کرد: مسیر غربی جاده ابریشم در چین از قرن چهارم تا بیستم به راه چای و اسب معروف بوده است.

وی با بیان اینکه چین اهمیت زیادی برای حفاظت تاریخی و مدیریت سایت ها در استان های غربی جاده ابریشم قائل است، اظهار کرد: دولت چین با حفاظت تاریخی از سایت های باستانی قصد حفظ سنت تاریخی و فرهنگی گذشتگان را دارد.

نماینده کشور چین با بیان اینکه چین با کمک باستان شناسان سایت های تاریخی جاده ابریشم را شناسایی کرده است، گفت: برای انجام اقدامات حفاظتی و پایش بودجه خوبی از طرف دولت چین تامین شده است.

وی با بیان اینکه سایت های جنوب شرق آسیا حفاظت شده است، افزود: دولت چین از حفاظت و بازآرایی سایت های باستان شناسی جاده ابریشم حمایت می کند.

وی با بیان اینکه تحقیقات و آنالیز سایت های باستانی و حفاظت آنها به انجام بهتر کارها در سطح فراملی کمک خواهد کرد، ادامه داد: تقویت و بهبود روابط دولت چین با کشورهای حاشیه جاده ابریشم، آمادگی به اشتراک گذاشتن پایش و مدیریت و حفاظت از سایت های باستانی و برگزاری کارگاه میراث فرهنگی طی سال های ۲۰۱۸ و۲۰۱۷ از اقدامات چین برای حفاظت از سایت های باستان شناسی جاده ابریشم است.

وی در پایان با بیان اینکه چین آمادگی میزبانی از هفتمین اجلاس جهانی راه ابریشم را دارد، گفت: کشورهای عضو این مجمع باید در راستای حفاظت از آثار ملی و فرهنگی جاده ابریشم با چین همکاری کنند.

نماینده کشور نپال نیز با بیان اینکه جاده ابریشم از چین،هند و نپال عبور کرده و آسیای مرکزی و جنوبی را به هم مرتبط می کند، اظهار کرد:جاده ابریشم مسیری فعال در حوزه تجارت بوده است و تجار هند و نپال مراودات زیادی در این مسیر داشتند.

کیران شکیر با بیان اینکه کارگاه های متعددی برای نامزدی میراث جهانی راه ابریشم در نپال برگزار شده است، عنوان کرد:مطالعه،نقشه برداری و مستندسازی سایت های باستان شناسی و میراث فرهنگی در نپال انجام شده است.

وی با اشاره به وجود نقاشی های تاریخی در غارهای جاده ابریشم اضافه کرد:حفاظت از سایت های تاریخی نپال با استفاده از جوامع محلی انجام شده است.

نماینده نپال در پایان با تاکید بر حفاظت از آثار تاریخی و سایت های باستانی خاطرنشان کرد:کشور نپال در حوزه اشیای فرهنگی به حمایت مالی و فنی کشور چین و هند نیاز دارد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1