21 مارس 2023 - 21:52

نفرین فراعنه در انتظار باستان شناسان مصری

25 سپتامبر 2019 - 09:00 dsfr.ir/ek41k

مومیایی 3400 ساله در مصر

پس از خارج کردن کامل دو مومیایی ۳۴۰۰ ساله از تابوت در مصر، برخی از افراد معتقدند نفرین فراعنه در انتظار کسانی است که تابوت این مومیایی ها را به صورت کامل باز کرده اند.

باستان شناسان مصری تابوت دان دو مومیایی باستانی را در تلاش برای مرمت اجساد به طور کامل باز کرده اند اما بر اساس برخی باورهای قدیمی نفرین فراعنه دامن همه کسانی را که خواب مومیایی های مصر باستان را آشفته کرد، خواهد گرفت. 

این دو میایی که در زمان دودمان نوزدهم مصر باستان در حدود ۳۴۰۰ سال پیش زندگی می کردند متعلق به «سن -نجیم» و یکی از همسران اوست. «سن-نجیم» یکی از کارگران ماهر دربار فرعون بوده که همراه با خانواده اش در منطقه ای دیر المدینه امروزی دفن شده بودند. «سن -نجیم» که با عنوان "خدمتگزار در جایگاه حقیقت" شناخته می شد، وظیفه نظارت بر دیگر کارگرانی را بر عهده داشته که در دره پادشاهان کار می کردند. 

قبر وی در سال ۱۸۸۶ و در کنار همسر و ۲۰ نفر از سایر بستگانش و همچنین اسباب و اثاثیه ای چون تخت و چهارپایه کشف شد. «سن-نجیم» به دلیل موقعیت مهمی که داشت درست با همان کیفیتی مومیایی شده که فراعنه مومیایی می شده اند.

تابوت دان های «سن-نجیم» و همسرش به موزه ملی تمدن مصر منتقل شده اند و در آنجا بر روی تختی که برای مرمت آنها طراحی شده به صورت کامل باز شده اند و قرار است این مومیایی ها پس از مرمت که ۲۰ روز به طول خواهد انجامید، در نمایشگاه جدیدی در موزه ملی تمدن مصر رونمایی شوند که از ماه دسامبر افتتاح می شود.

در طول فرآیند مرمت، اجساد مومیایی توسط متخصصان استریل و ضدعفونی می شوند و همه حشراتی که به دورن مومیایی راه یافته اند نیز خارج می شوند.

برخی عقیده دارند نفرین فراعنه همه افراد شامل دانشمندان و باستان شناسان را در بر خواهد گرفت و این افراد دچار بدشانسی، بیماری و حتی مرگ می شوند. این باورها از زمانی قوت گرفت که پس از باز کردن گور «توت عنخ آمون»، چندین نفر به اشکال مختلف مُردند. 

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1