خانه طبیعت گردی زنجان راه اندازی می شود

24 سپتامبر 2019 - 16:00 dsfr.ir/mr4ug

کمیته طبیعت گردی زنجان

معاون گردشگری زنجان گفت: «بر اساس ماده سه آیین نامه کمیته ملی طبیعت گردی مبنی بر تشویق و ترویج فرهنگ طبیعت دوستی و طبیعت گردی، خانه طبیعت گردی زنجان راه اندازی می شود.»

علی اکبر شرفی در کمیته طبیعت گردی استان گفت: «با توجه به اهمیت و نقش جایگاه اکوتوریسم در توسعه پایدار گردشگری و تعامل با تشکل های مردم نهاد و بخش خصوصی در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری، فعالیت های طبیعت گردی ضروری است.»

از این رو مرکزی برای هماهنگی و تشریک مساعی تشکل ها و سازمان ها در راستای حفاظت از جاذبه های طبیعی، آگاه سازی مردم و گردشگران ایجاد می شود که یکی از پیامدهای آن دست یافتن به توسعه پایدار است.

در این راستا دو مکان مناسب برای ایجاد خانه طبیعت گردی در نظر گرفته شده است که پس از بررسی های لازم در مناسب ترین فضا خانه طبیعت گردی آغاز به کار خواهد کرد.

در این مجموعه تورها و کلاس های آموزشی توسط کارشناسان اداره محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد تا طبیعت گردان با آگاهی لازم پا در طبیعت گذارند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1