نتایج آزمون گردشگری اعلام شد

24 سپتامبر 2019 - 09:00 dsfr.ir/da0xe

نتایج آزمون گردشگری اعلام شد
sina-pub.ir
آزمون

مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری گفت: نتایج آزمون دوره های کوتاه مدت گردشگری شامل دوره «راهنمایان گردشگری» و «مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی بند ب» اعلام شد.

زاهد شفیعی افزود: شرکت کنندگان در آزمون جامع کوتاه مدت گردشگری شامل دوره راهنمایان فرهنگی (ایرانگردی و جهانگردی)، طبیعت گردی و زمین گردشگری و نیز مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی بند ب می توانند برای اطلاع از نتایج این رقابت به سامانه جامع آموزش گردشگری به آدرس اینترنتی edutourism.ichto.ir مراجعه کنند. 

آزمون جامع سراسری دوره های کوتاه مدت گردشگری روز جمعه (۸ شهریورماه) همزمان در کشور برگزار شد و ۴۷۷۴ نفر در این رویداد آموزشی به رقابت پرداختند. 

دوره راهنمایان فرهنگی با تعداد ۲۴۸۷ نفر، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی با ۱۵۷۳ نفر، راهنمایان طبیعت گردی با ۶۶۱ نفر و راهنمایان زمین گردشگری با ۵۲ نفر به ترتیب بیشترین آمار شرکت کننده را در آزمون جامع گردشگری داشتند.

مدیرکل آموزش و مطالعات گردشگری افزود: استان تهران با ۱۲۹۰ نفر بیشترین شرکت کننده را در بین استان ها داشته و استان های خراسان رضوی، اصفهان و فارس به ترتیب با ۳۷۸، ۳۵۲ و ۳۱۰ نفر در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1