28 سپتامبر 2023 - 15:12

برخورد با آژانس ها به بهانه قاچاق، پاک کردن صورت مسئله است

16 سپتامبر 2019 - 12:10 dsfr.ir/ie68l

برخورد با آژانس ها به بهانه قاچاق، پاک کردن صورت مسئله است
qudsonline.ir
برخورد با قاچاق کالا

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در پاسخ به موضوع قاچاق تلفن همراه توسط آژانس های مسافرتی، اظهار کرد: «جمع بندی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا ایجاد راه حل اساسی و نه پاک کردن صورت مسئله با برخوردهای موردی با چند آژانس است و باید تعرفه های وارداتی اصلاح شود .»

ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ارتباط زنده با بخش پیگیری شبکه خبر، در خصوص قاچاق برخی از کالاها از جمله گوشی تلفن همراه رجیستر نشده توسط مسافران آژانس های مسافرتی، اظهار کرد: «قطعاً ما با هر گونه تخلف در حوزه گردشگری برخورد می کنیم و حوزه های خدمات رسانی گردشگری موظف اند صرفاً در چارچوب وظایفی که محول شده از جمله تنظیم برنامه های سفر گروهی و انفرادی فعالیت کنند.»

هر فعالیتی خارج از چارچوب سفر و گردشگری توسط خدمات رسانان گردشگری تخلف است و ما به طور قاطع با متخلفان برخورد می کنیم.

تیموری در توضیح برخورد با آژانس هایی که درخصوص قاچاق کالا مرتکب تخلف شوند، بیان کرد: موضوع قاچاق کالا فراتر از آژانس های مسافربری است و دستگاه های دیگری هم درگیر این ماجرا هستند و نشست هایی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم و بحث فقط داخل آژانس نیست و در همین خصوص بخشنامه هایی به مدیران آژانس ها ابلاغ کردیم که وارد این کار نشوند و ما تا مرحله لغو مجوز با آنها برخورد خواهیم کرد.

این موضوع در نهایت باید یک شاکی داشته باشد و تا امروز یک شکایت در خصوص قاچاق کالا از آژانس های مسافرتی دریافت نکرده ایم. یک فرد ممکن است در یک آژانس مسافرتی وارد شود و هیچ مسئولیتی هم در آن مجموعه نداشته باشد و فاقد سمت باشد و با جلب نظر گروهی برای دریافت منافعی و برای انجام قاچاق شرکایی جلب کند و مقابله با چنین تخلفاتی نیازمند راه حل اساسی است، نه آنکه مورد به مورد و بخش به بخش آنها را دستگیر کرد و با این کار فقط صورت مسئله پاک شده است.

اگر مانع مدیر آژانس شویم، قطعاً یک مسافر دست به چنین اقدامی خواهد زد و باید فکری داشته باشیم تا تفاوت تعرفه ها را به حداقل برسانیم تا زمینه برای ایجاد تخلف ایجاد نشود و این جمع بندی جلساتی بوده که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سایر دستگاه ها به آن رسیدیم.

او همچنین در خصوص عواقب قاچاق کالا برای مسافران، تصریح کرد: قطعاً مسافران و گردشگران این را می دانند که پاسپورت و شناسنامه سند هویت آنهاست و نباید حتی با مبالغ خیلی بالا این اسناد هویتی مهم خود را در اختیار افراد دیگری قرار دهند، ممکن است تخلفات دیگری فراتر از قاچاق گوشی تلفن و یا موضوعات دیگر مطرح باشد و توصیه من این است به هیچ عنوان سند هویتی خود را در اختیار فرد دیگری قرار ندهند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی یادآور شد: به مراکز خدمات مسافرتی سپرده ایم تا تنها در صورت احراز هویت، مدارک مسافران را داشته باشند و غیر از این مدارک را پیش خود نگهداری نکنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1