30 سپتامبر 2023 - 18:49

المپیاد دانش آموزی صنایع دستی برگزار می شود

1 سپتامبر 2019 - 13:00 dsfr.ir/t60ny

المپیاد دانش آموزی صنایع دستی برگزار می شود
hamedan-trip.com
صنایع دستی

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان از برگزاری المپیاد صنایع دستی دانش آموزی خبر داد و گفت: «این المپیاد ظرفیت مطرح شدن در ابعاد جهانی را نیز دارد.»

فاطمه مهاجرانی در حاشیه بازدید از سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی گفت: کارسوق صنایع دستی یکی از کارگروه های ویژه استعدادهای درخشان است که مورد استقبال قرار گرفته است.

این کارسوق ظرفیت مطرح شدن در ابعاد جهانی و در قامت یک المپیاد جهانی را دارد تا استعدادهای درخشان در المپیاد صنایع دستی هم بتوانند خود را نشان دهند.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: سازمان میراث فرهنگی نیز با تبدیل به وزارتخانه شدن، اختیاراتش بیشتر خواهد شد و ما با کمک معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی این ظرفیت را دنبال خواهیم کرد. صنایع دستی هم در راستای ایجاد هویت و هم در راستای کسب درآمد بسیار مهم است.

مهاجرانی درباره کسب و کار خانگی و فعالیت زنان سرپرست خانوار در حوزه صنایع دستی اظهار داشت: صنایع دستی از جمله حوزه هایی است که هم بانوان به آن کمک می کنند و هم او به بانوان کمک می کند.

صنایع دستی برایم بسیار مهم است برای هدیه دادن تولیدات صنایع دستی تهیه می کنم و هم وقتی قرار است هدیه ای دریافت کنم، صنایع دستی برایم جذاب است.

مهاجرانی با بیان این که همه تولیدات صنایع دستی گنج است، تصریح کرد: با برنامه ریزی درست و در نظر گرفتن سیستم کسب و کار، حوزه صنایع دستی می تواند به عنوان یکی از قطب های اقتصادی کشور مطرح شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1