21 مارس 2023 - 21:14

برگزاری همایش ملی گردشگری سلامت در استان مرکزی

29 اوت 2019 - 17:00 dsfr.ir/nt16z

همایش ملی گردشگری سلامت

اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی و بیمارستان فوق تخصصی قدس اراک به منظور برگزاری همایش ملی گردشگری سلامت تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

علیرضا ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی در مراسم امضا تفاهم نامه همایش ملی گردشگری سلامت با بیان این که در استان مرکزی ظرفیت های بسیار مناسبی وجود دارد که مغفول مانده است، گفت: «برگزاری همایش ملی گردشگری سلامت ظرفیت بسیار خوبی برای بهره برداری از توان و ظرفیت موجود در استان است».

با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و بازار خوب دو استان قم و لرستان و شاخص های فرهنگی آن ها، باید زمینه بهره مندی از این دو بازار و سپس استفاده از بازار استان های اصفهان و همدان فراهم شود، در این راستا می توان از مسیر ریلی نیز بهره برد زیرا مسیر ریلی نیز یکی از عوامل ایجادکننده جاذبه توریستی است.

ایزدی تصریح کرد: این تفاهم نامه سبب افزایش تعامل سازمان میراث فرهنگی و بیمارستان قدس می شود.

اواخر شهریور ماه امسال استان مرکزی میزبان گروهی از خوزستان و بصره است که فرصت خوبی برای نهادینه کردن بحث توریسم سلامت در استان است.

برای نهادینه کردن بحث توریسم سلامت در استان و استفاده از ظرفیت های گردشگری، درمانی اواخر آبان ماه و یا اوایل آذرماه امسال همایش ملی گردشگری سلامت در استان مرکزی برگزار می شود که قطعاً این مهم جهش مناسبی برای معرفی پتانسیل گردشگری استان خواهد بود.

رونق توریسم درمانی به دغدغه اشتغال و تولید ثروت در استان کمک بسیاری میکند، یکی از مباحث کمک کننده به توسعه، فاصله گرفتن از فعالیت های جزیره ای و تعامل سازنده است.

محمدحسن مظفری رئیس بیمارستان قدس نیز با اشاره به سفر هیئتی نیز از استان خوزستان و بصره عراق به استان مرکزی درزمینهٔ توریسم درمانی افزود: استان خوزستان یکی از استان های پرمشغله در حوزه درمان بوده که امکان ارائه خدمات به بیماران از کشورها و استان های همجوار خود را ندارد، بر همین اساس بیماران این استان به عنوان توریسم درمانی به استان های دیگر فرستاده می شوند.

مظفری تصریح کرد: با رونق توریسم درمانی در استان مرکزی، می توان از این ظرفیت استان خوزستان بهره برد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1