درخواست ثبت نام مشاهیر در تقویم رسمی کشور

28 اوت 2019 - 11:00 dsfr.ir/y90yw

مفاخر و مشاهیر

به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد کرده اند تا نام مفاخر و مشاهیر مشهور کشور در تقویم رسمی کشور ثبت شود؛ مشاهیری که هنوز آمار دقیقی در دست نیست که نام، زندگی و شخصیت برجسته ی کدام شان را دست کم در کتاب های درسی دانش آموزان گنجانده اند تا آن ها شاید با نام شان آشنا شوند؟

به دنبال ایجاد «خانه-موزه فارابی»، فیلسوف و دانشمند بزرگ ایرانی به مناسبت هزار و صد و پنجاهمین سالگرد تولد او در ترکیه شبهه هایی مبنی بر احتمال مصادره این شخصیت به نام دو کشور ترکیه و قزاقستان مطرح شد، در این میان اعلام اقداماتی که تا کنون نهادهای متولی فرهنگ کشور برای حفاظت از نام مشاهیر ایرانی مطرح شده، توسط برخی نهادها درخواست شده بود.

فرهاد نظری - دبیر کمیته ملّی حافظه جهانی یونسکو توضیح می دهد: نخست باید درباره ی فارابی تکلیف این موضوع را روشن کنیم که چه چیزی باید ثبت شود، چون قرار نیست، شخص فارابی ثبت شود.

او با تاکید بر این که معمولا ثبت به منظور حفاظت انجام می شود، ادامه می دهد: شخصیت هایی که در قید حیات نیستند یا باید نام آنها ثبت شود که از نام شان حفاظت کنیم، یا از میراث شان. اگر باید از میراث علمی و ادبی و میراثی دانشمندی حفاظت کنیم یا خانه، کتاب ها یا سنتِ به جای مانده از او یا میراث ناملموس خاصی او را که قابل ثبت و حفاظت است، ثبت کنیم.

وی با بیانِ لزومِ انجام برخی کارهای دیگر درباره ی شخصیت های ارزشمند کشور می گوید: یونسکو با برگزاری مراسم گرامیداشت در این زمینه تاکنون اقداماتی را انجام داده است، این نوع اقدامات در حیطه ی کاری کمیسیون ملّی یونسکو در تهران است، نه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی.

او با اشاره به برگزاری جلسه ای با موالی زاده - دبیر شورای فرهنگ عمومیِ - و ارائه ی پیشنهاد ثبت نامِ مفاخر و مشاهیر بزرگ ایران در تقویم رسمی کشور، ادامه می دهد: به عنوان مثال «خواجه رشیدالدین فضل الدین همدانی» وزیرِ دانشمندی که تا کنون دو کتاب از او در برنامه حافظه جهانی به عنوان میراث فکری بشری ثبت شده است، یا کتاب «المسالک و الممالک» اصطخری در دو فهرست جهانی «منطقه ای» یعنی آسیا و اقیانوسیه و «فهرست حافظه جهانی» ثبت شده است که این موارد نشان می دهد آن ها از نمونه های اعلای میراث فکری بشری هستند که فقط متعلق به ایران نیستند. این در حالی است که هیچ نامی از شخصیتی مانند اصطخری در تقویم نیست، بنابراین پیشنهاد کرده ایم که نام این نوع از افراد که آثارشان به تایید یونسکو و فهرست میراث فکری بشر رسیده، در تقویم رسمی کشور درج شود.

مدیر کل سابق دفتر ثبت آثار تاریخی، با اشاره به اقداماتی که می توان برای معرفی بیشتر مشاهیر ایران در کشور انجام داد، بیان می کند: به عنوان مثال بانک مرکزی می تواند تصویر این مفاخر را روی اسکناس های مختلف ثبت کند، یا تمبر این دانشمندان چاپ شود یا آموزش و پرورش در برنامه ی درسی خود، فصل هایی را به این مشاهیر اختصاص دهد، هر چند اطلاع ندارم که در کتاب های درسی از کل دوره ی ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان نامِ کدام یک از مشاهیر مطرح و معروف مان وجود دارد.

نظری تاکید می کند: تا امروز فهرست «همراهی با گرامیداشت مفاخر، مشاهیر و رویدادها» نامِ ۳۵ نفر از مشاهیر ایرانی را در فهرست جهانی پیشنهاد کرده که ثبت شده اند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1