22 ژوئن 2024 - 23:42

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه هوشمند مجوزهای صنایع دستی در استان گلستان

24 اوت 2019 - 13:00 dsfr.ir/cz74t

کارگاه آموزشی

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان گلستان از برگزاری کارگاه آموزشی سامانه هوشمند مجوزهای صنایع دستی با حضور کارشناسان ستادی و ادارات کل میراث فرهنگی استان های خراسان شمالی و گلستان در گرگان خبر داد.

مریم حاجی ابراهیمی با اعلام این خبر گفت: استان گلستان یکی از سه استانی است که به عنوان پایلوت برای اجرایی کردن سامانه هوشمند مجوزهای صنایع دستی انتخاب شده است.

برای راه اندازی این سامانه کارگاه آموزشی از روز پنجشنبه 31 مردادماه 98 با حضور کارشناسانی از ستاد مرکزی، استان خراسان شمالی و گلستان در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان در حال برگزاری است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان گلستان یادآور شد: سامانه هوشمند مجوزهای صنایع دستی با هدف ارائه خدمات مطلوب تر و ثبت اطلاعات کامل متقاضیان، کاهش هزینه ها، تکریم هنرمندان و افزایش رضایتمندی مراجعان راه اندازی شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1