28 نوامبر 2023 - 12:29

برترین هتل های ایران از نگاه TripAdvisor

7 اوت 2019 - 15:00 dsfr.ir/zv9yk

برترین هتل های ایران از نگاه TripAdvisor
chamedanmag.ir
هتل درب شازده

اگرچه در ایران تعداد هتل های بسیار خوب کم است، اما با این حال یکی از سایت های گردشگری مطرح خارجی بهترین هتل های 2019 ایران را معرفی کرده است. هتل های برتر ایران در وب سایت جهانی TripAdvisor تا تاریخ 2 آگوست 2019 معرفی شدند. در این لیست به ترتیب هتل های زیر رتبه نخست تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

1- هتل درب شازده (شیراز)

2- هتل سرای عامری (کاشان)

3- هتل قصر منشی (اصفهان)

4- هتل مرشدی (کاشان)

5- هتل بزرگ 1 (تهران)

6- هتل زندیه (شیراز)

7- هتل ویانا (اصفهان)

8- نووتل فرودگاه امام خمینی (تهران)

9- هتل اسپیناس پالاس (تهران)

10- هتل بزرگ (شیراز)

رتبه بندی فوق براساس دسته بندی صورت گرفته گروه Hotels در وب سایت Tripadvisor و براساس نظرات کاربران صورت گرفت. در حال حاضر 301 واحد اقامتی از سراسر ایران تحت عنوان Hotels در این وب سایت به ثبت رسیده اند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایلنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1