16 مارس 2023 - 06:01

برخورد با آفرود سواری در جنگل

5 اوت 2019 - 09:00 dsfr.ir/wj3ak

آفرود

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه تمامی عرصه های جنگلی و مرتعی کشور تحت مدیریت سازمان جنگل ها است، گفت: سازمان جنگل ها بی نظمی در جنگل را نمی پذیرد و با آفرود سواری در جنگل برخورد می کند.

عباسعلی نوبخت اظهار کرد: در حال حاضر در شرایط توقف بهره برداری از جنگل های شمال هستیم و از پایان سال ۹۶ بهره برداری از جنگل به طور کلی متوقف شده است و جنگل با زادآوری، رویش و زایش گونه های گیاهی مواجه شده و برای اینکه این تجدید حیات آسیب نبیند اجازه ورود خودرو را به جنگل ها نمی دهیم.

مدیران مناطق چهارگانه شمال درباره آفرود سواری در جنگل به دلیل آسیب های وارده به آن حساسیت ویژه ای دارند و هر کانون و سازمانی که اتومبیل رانی در جنگل راه اندازی کند، متخلف شناخته می شود.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه در فضای مجازی به مناسبت ثبت جهانی جنگل هیرکانی اطلاعیه ثبت نام آفرود سواری را منتشر کردند، تصریح کرد: ثبت میراث جهانی جنگل های هیرکانی مسئولیت سازمان جنگل ها را سنگین تر کرده است و محدودیت حفاظتی بیشتری را برای جنگل های هیرکانی قائل شده ایم.

ما باید به استانداردهای لازم جهانی در جنگل های هیرکانی دسترسی پیدا کنیم و اگر نتوانیم به هر دلیلی به استانداردهای لازم و مد نظر یونسکو نزدیک شویم قطعاً این فرصت و امتیاز از جنگل های هیرکانی سلب خواهد شد.

بر اساس گزارش سایت سازمان جنگل ها، معاون امور جنگل سازمان جنگل ها با بیان اینکه تاکنون مسیر آفرود سواری به سازمان جنگل ها اعلام نشده، اقدام کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در داخل جنگل هیرکانی را به دلیل آسیب زدن به تجدید حیات جنگل، کوبیدگی خاک و از بین بردن زایش و رویش گونه های گیاهی و جنگلی خلاف دانست و اظهار کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی کشور با هرگونه دخالت و بی نظمی در جنگل به شدت برخورد و اتومبیل ها را متوقف می کند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1