زنجیر بست نشینی مسجد حکیم اصفهان دزدیده شد

4 اوت 2019 - 09:00 dsfr.ir/e69fo

دزدیده شدن زنجیرهای بست نشینی مسجد حکیم

بیش از یک هفته از دزدیده شدن زنجیرهای بست نشینی مسجد حکیم (جرجیر) اصفهان می گذرد. اما کسی اطلاع دقیقی از وضعیت و چگونگی دزدیده شدن آنها ندارد.

بیش از یک هفته از دزدیده شدن زنجیر بست نشینی مسجد حکیم اصفهان می گذرد و فریدون الهیاری (مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان) با تایید دزدیده شدن این زنجیر ها از نبود اطلاعات تکمیلی در این خصوص خبر می دهد.

با توجه به آنکه مسجد حکیم اصفهان یکی از مساجدی است که هیات امنایی اداره می شود و در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار ندارد، از این رو در جریان جزییات آن نیستیم اما این روزها یگان حفاظت میراث فرهنگی اصفهان درصدد بررسی و پیگیری دزدیده شدن زنجیرهای در ورودی مسجد حکیم است.

مسجد حکیم یا مسجد جورجیر از مساجد چهار ایوانی مربوط به پایان دوره صفوی در منطقه قدیمی باب الدشت اصفهان در انتهای بازار رنگرزان جای گرفته . این مسجد و در دورهٔ شاه عباس دوم به دست پزشک او حکیم محمد داوود در محل ویرانه های مسجد جامع دیلمی جورجیر یا مسجد صاحب اسماعیل بن عباد از قرن چهارم هجری بنا شده است.

کتیبه های سردرها و ایوان های داخل این مسجد به سال های ۱۰۶۷ تا ۱۰۷۳ هجری قمری مورخ است و آن ها را محمدرضا امامی خوشنویس معروف عصر صفویه نوشته است

این مسجد، چند ورودی اصلی دارد. سردر شرقی به شکل پنج ضلعی، با دو سکو در دو طرف، کتیبه ای با اشعار فارسی، مقرنس کاری در قوسِ سردر، و دو پشت بغل مزین به خط بنّایی کاشی کاری شده است. سردر غربی با مقرنس گچی ساده در قوس، در انتهای کوچه ای بن بست قرار دارد و به خیابان حکیم راه می یابد و نزدیک به در جورجیر است. سردر شمالی با انواع کاشی کاری و آجرکاری و دو سکو در دو طرف، ایوان کوچکی به عرض مدخل با طراحی زیبا، در بالای در ورودی دارد که به حجره ای راه می یابد. در بالای حجره دو پشت بغل و در قوسِ ایوان، مقرنس با پوشش کاشی کاری مَعْقَلی دیده می شود.

سردر جورجیر فاقد زنجیر بست نشینی بود و تنها ورودی مسجد که دارای زنجیرهای بست نشینی بود نیز این روزها دیگر این زنجیرهای تاریخی را ندارد. گفته می شود این زنجیرها در زیبایی و ظرافت بی نظیر بودند و روی آنها مملو از جزئیات و پرداخت های ظریف و نقوش بسیار زیبا بود.

همچنین به گفته شاهدان، چند سال پیش نیز برای دزدیدن این اثر اقدام شده بود و حتی قیچی های آهن بری برای بریدن آن به مکان مسجد برده شده بود که در نهایت موفق به دزدی نشده بودند اما جای قیچی ها روی این زنجیرها باقی مانده بود، آنگونه که مشخص است این بار موفق شدند تا این زنجیرهای تاریخی را بدزدند.

هرچند برخی از کارشناسان معتقد هستند قدمت این زنجیرها به دوره شاه عباس دوم و دوره صفوی بازمی گردد اما الهیاری معتقد است: قدمت این زنجیرها به دوره متاخر بازمی گردد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایلنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1