2 آوریل 2023 - 12:51

حمله میمون های وحشی به مردم گیلان

31 ژوئیه 2019 - 09:00 dsfr.ir/zb5sa

حمله میمون های وحشی به مردم گیلان
thesun.co.uk
حمله میمون های وحشی به مردم گیلان

قربانعلی محمدپور، مدیرکل محیط زیست استان گیلان گفت: هفته گذشته تعدادی از مردم محلی به اداره محیط زیست گزارش دادند که ۳ میمون وحشی را در جنگل مشاهده کرده اند که بلافاصله نیروها به این منطقه اعزام شدند و پس از ٤٨ ساعت جست و جو موفق شدند ۲ میمون را زنده گیری کنند.

طی چند روز گذشته تعدادی میمون وحشی در جنگل های سیاهکل که اصلا زیستگاه آنها نبوده، مشاهده شده اند و تعدادی از مردم محلی حتی مدعی شده اند که این میمون ها به آنها حمله کرده و موجب مجروح شدن آنها شده اند.

مدیر کل محیط زیست گیلان گفت: پس از ٤٨ ساعت جست و جو موفق شدند ۲میمون را زنده گیری کنند و جستجوها برای یافتن سومین میمونی که گزارش شده است همچنان ادامه دارد، ولی با توجه به اینکه چند روز از عملیات جست و جو می گذرد احتمال وجود سومین میمون بسیار کم است.

محمد پور اظهار کرد: این میمون از گونه رزوس است و زیستگاه آن پاکستان و هند است و جنگل های سیاهکل اصلا زیستگاه میمون نیست و قطعا به وسیله انسان در این منطقه رهاسازی شده اند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1