5 دسامبر 2023 - 18:53

توضیحات معاون محیط زیست در خصوص قرق های اختصاصی

29 ژوئن 2019 - 09:00 dsfr.ir/kr1bq

توضیحات معاون محیط زیست در خصوص قرق های اختصاصی
pinimg.com
قرق های اختصاصی

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با واگذاری قرق های اختصاصی توضیحاتی ارائه داد.

حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با موفق نبودن واگذاری قرق های اختصاصی اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس بدون ارجاع به کمیسیون تخصصی مربوطه و شنیدن نظری که اعضای آن پس از بازدید از قرق های اختصاصی ارائه دادند، گفتگو می کنند و اطلاعاتی را به جامعه منتقل می کنند که در اساس نادرست است.

نمایندگان مجلس قرق های اختصاصی را واگذاری اراضی می دانند این در حالی است که در محدوده قرق اختصاصی زمینی واگذار نمی شود و در مالکیت دولت و یا اشخاص در عرصه هایی که تحت عنوان قرق اختصاصی تعریف می شود دخالت و دخل و تصرفی اتفاق نمی افتد.

براساس توافقات بین سازمان جنگل ها و محیط زیست از متولی قرق تعهد گرفته می شود که به هیچ عنوان شخص مالکیتی در عرصه و اعیانی آن منطقه نداشته باشد و اگر خود فرد درخواست تغییر کاربری از جمله احداث ساختمان محیط بانی یا قرق دانی کند باید از دستگاه متولی که سازمان جنگل ها و مراتع است مجوز واگذاری اخذ کند.

براساس سرشماری های سازمان حفاظت محیط زیست که با مشارکت قرق دار، سازمان محیط زیست و سازمان های مردم نهاد صورت گرفت جمعیت حیات وحش در قرق های اختصاصی حتی بهتر از منطقه حفاظت شده رسمی سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.

قرق های اختصاصی و مناطق حفاظت شده مردمی با توجه به امنیتی که ایجاد می کنند موجب می شود که حیات وحش مناطق تحت حفاظت به قرق های اختصاصی مهاجرت کنند که این موضوع به طور کامل نادرست است.

در مناطقی که محدوده های قرق های اختصاصی نزدیک به مناطق تحت مدیریت محیط زیست است هم جمعیت حیات وحش قرق های اختصاصی و هم مناطق تحت مدیریت سازمان افزایش یافته است.

در مرحله اول تشکیل قرق های اختصاصی سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور افرادی که در این مناطق سرمایه گذاری کرده بودند به عنوان متولی قرق انتخاب کرد.

سازمان حفاظت محیط زیست قرق ها را شناسایی می کنند و با سازمان جنگل ها و مراتع نیز هماهنگی ها صورت می گیرد و در شورای عالی محیط زیست محدوده قرق به تصویب و آن را آگهی با اولویت جوامع بومی و محلی می کند.

در کشور ۵ قرق اختصاصی وجود دارد که شورای عالی محیط زیست تصویب کرده است که از این تعداد ۳ قرق در استان یزد، یک قرق در استان کرمان و یک قرق نیز در استان سمنان که موفق نبوده که مراحل ابطال صدور مجوز را در دستور کار داریم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « باشگاه خبرنگاران جوان » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1