20 اکتبر 2019 - 22:10

پیشنهاد گردشگری مجموعه تاریخی ارگ بم پذیرفته شد

28 ژوئن 2019 - 09:00 dsfr.ir/2v7bp

پیشنهاد گردشگری مجموعه تاریخی ارگ بم پذیرفته شد
irna.ir
مجموعه تاریخی ارگ بم

معاون امور عمرانی استانداری کرمان با اشاره به ظرفیت های گردشگری شهر بم گفت: پیشنهاد مطرح شده مبنی بر طرح گردشگری مجموعه تاریخی ارگ بم و محوطه های پیرامون آن بسیار خوب است و در کارگروه گردشگری استان با این طرح موافقت شد.

سید مصطفی موسوی آیت اللهی افزود: در رابطه با جزئیات طرح گردشگری مجموعه تاریخی ارگ بم و محوطه های پیرامون آن باید راهکاری اندیشیده شود تا با مشارکت بخش خصوصی و تعامل با دستگاه هایی نظیر شهرداری منابع مالی این طرح تامین شود.

وی با اشاره به وجود باغ های خرما در اطراف ارگ بم تصریح کرد: وجود این باغ ها فضای مناسبی برای جذب گردشگر فراهم کرده و باید امکاناتی نظیر مراکز بوم گردی در این منطقه راه اندازی شود.

باغات اطراف ارگ بم نباید ساماندهی و تخریب شوند و شهرداری از تفکیک و نماسازی این باغ ها جلوگیری کند. کاربری و ساماندهی پیرامون محیط ارگ بم باید با جزئیات تهیه و به تایید کارگروه گردشگری استان کرمان برسد.

فرماندار بم گفت: وجود چهار اثر ثبت جهانی و جاذبه های طبیعی نظیر باغ های خرما در شهرستان بم موقعیت این منطقه را به لحاظ گردشگری ممتاز کرده است.

مهدی شهسوار پور افزود: با توجه به اهمیت ارگ بم در جهان و کشور کلیات طرح گردشگری مجموعه تاریخی ارگ بم و محوطه های پیرامونی آن برای رونق بیشتر گردشگری شهر بم تهیه شده که در کارگروه گردشگری استان کرمان طرح شد.

این طرح به مدت سه سال و در ۲ فاز اجرا می شود که فاز اول آن در مدت ۲ سال و فاز دوم آن یک سال طول خواهد کشید. مبلغ ۵۳۷ میلیارد ریال برای اجرای این طرح پیش بینی شده و مطالعات طرح توسط شهرداری بم انجام شده است.

در طرح گردشگری مجموعه تاریخی ارگ بم و محوطه های پیرامون آن از ایجاد اقامتگاه های سنتی و بوم گردی استفاده می شود که ۱۰ واحد اقامتی به ظرفیت حداقل ۲۰ نفر با ۵۰ میلیارد ریال اعتبار ایجاد خواهد شد.

حفاظت پایدار از آثار تاریخی و باغات، استفاده از ظرفیت گردشگری با مشارکت بخش خصوصی، بازآفرینی فرهنگی و اجتماعی محوطه پیرامونی ارگ بم و رونق اقتصادی شرق استان کرمان از جمله اهداف این طرح است.

برای اجرای این طرح، باغات و زمین های اطراف طرح گردشگری مجموعه تاریخی ارگ بم و محوطه های پیرامون آن ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده و محوطه سازی، نورپردازی، ایجاد سیستم صوت، ایجاد زیرساخت های مسیرهای گردشگری اطراف مجموعه ارگ تاریخی، مرمت و بازسازی حصار پیرامونی ارگ نیز در طرح دیده شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
10 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1