19 آوریل 2024 - 16:57

بازار سنتی ایران مال افتتاح شد

6 فوریه 2019 - 08:00 dsfr.ir/d31h1

تالار فیروزه

بازار سنتی ایران مال با حضور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی افتتاح شد.

این بازار سنتی در مساحتی بالغ بر ۷ هزار مترمربع روز دوشنبه ۱۵ بهمن با حضور پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی در بازار بزرگ ایران مال تهران افتتاح شد.

بازار سنتی ایران مال با عنوان تالار فیروزه با هدف عرضه و معرفی صنایع دستی و کالاهای ایرانی راه اندازی شده است.

این بازار شامل دو گذر فرعی و عمود بر هم دارای چهار سو است، عرضه و معرفی صنایع دستی، فرش، سوغات ایرانی و ... در این بازار سنتی دنبال می شود.

تالار فیروزه دارای ۴ هزار شاخه لوستر سقفی و دیواری دست ساز الهام گرفته شده از بازارهای تاریخی تبریز، اصفهان، شیراز، قم، قزوین و کاشان ساخته شده است.

پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی در این مراسم گفت: امروز آوازه صنایع دستی کشور ما در تمام دنیا پیچیده است.

بهمن امسال خوشبختانه با برنامه های صنایع دستی آغاز شده است و در ادامه هم با برگزاری جشن شهرها و روستاهای جهانی و برگزاری اختتامیه فجر صنایع دستی این دهه را به پایان خواهیم برد.

بخش خصوصی ابزار و بازوی توانمند صنایع دستی هستند و ما دست کمک به سوی این بخش دراز می کنیم.امروز این تالار بخشی از شکوه صنایع دستی را به نمایش گذاشته است و از دست اندرکاران این اقدام زیبا قدردانی می کنیم.

امیدواریم در آینده شاهد اتفاقات مثبت و بزرگی در این حوزه باشیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1