20 نوامبر 2019 - 08:17

تشکیل کانون سراسری انجمن های صنفی آژانس های گردشگری

2 فوریه 2019 - 16:00 dsfr.ir/n94u6

تشکیل کانون سراسری انجمن های صنفی آژانس های گردشگری
tourismadviser.com
گردشگری الکترونیک

کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، جهانگردی، زیارتی و گردشگری الکترونیک تشیکل شد.

مجمع عمومی این کانون در حضور نماینده وزارت کار، رؤسا و نمایندگان انجمن های صنفی استان های تهران، لرستان، اصفهان، البرز، قزوین، خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری، یزد، قم، فارس، ایران؛ مرکزی، همدان، خراسان جنوبی و زنجان تشکیل شد و پس از تصویب اساسنامه این کانون، انتخابات مجمع برگزار شد و اعضای اصلی هیأت مدیره نیز انتخاب شدند.

به گفته امیرپویان رفیعی شاد، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران، هدف از تشکیل این کانون، هم افزایی و مشارکت انجمن های استانی بوده است.

او همچنین از احتمال اضافه شدن سایر انجمن های مسافرتی و زیارتی فعال در دیگر استان ها به این کانون خبر داد و افزود: نخستین مجمع عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، جهانگردی، زیارتی و گردشگری الکترونیک، نمایندگانی از ۱۶ انجمن حضور داشتند.

تراکم فعالیت های صنفی و موازی در گردشگری با جلب کمترین مشارکتِ تشکل های استانی در تصمیم گیری های کلان، از انتقادهای وارد شده به تشکل های صنفی موجود بوده که به نظر می رسد تشکیل این کانون، گامی برای حذف شکاف های صنفی صنعت گردشگری باشد. با این حال در نخستین مجمع عمومی این کانون سراسری نیز همه تشکل های صنفی گردشگری حضور نداشتند.

اعضای اصلی هیأت مدیره این کانون متشکل از حرمت الله رفیعی از انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران، امیر پویان رفیعی شاد از انجمن صنفی استان تهران، کاووس مسعودی از انجمن اصفهان، سعید ولیزاده از انجمن خراسان رضوی و محمود فخری از انجمن فارس است.

اعضای علی البدل را نیز مرتضی قربانی از انجمن صنفی ایران و رضا نظامی از انجمن مرکزی تشکیل می دهند، الیاس محبی از انجمن لرستان و محمدحسن سرداری از انجمن یزد نیز به عنوان بازرس و علی البدل انتخاب شدند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 13 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1